2022. gada 5. okt.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Gadatirgus

Smiltenes rudens gadatirgus 2022.

Informācija tirgotājiem par RUDENS GADATIRGU, kas notiks šī gada  15. oktobrī no plkst. 8.00–15.00 Smiltenes pilsētas centrā. 

Tirgotājiem pieteikšanās kārtība saskaņā Smiltenes novada domes saistošajiem noteikumiem: Nr.6/11 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā” 

Reģistrēto tirgotāju saraksts un reģistrācijas shēma mājaslapā būs pieejama ne vēlāk kā līdz 14. oktobra 16:00.

Pašvaldības nodeva jāmaksā tirgus dienā, saskaņā ar  19.04.2011 Saistošajiem noteikumiem Nr7/11 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā”.

Vietas tiks ierādītas 15. oktobrī no plkst. 4.00. Telefons precīzākai informācijai: 29194723 (Ingars) vai 28323729 (Andris)

PIETEIKŠANĀS RUDENS GADATIRGUM IR BEIGUSIES!

 Uz tikšanos tirgū Smiltenē!