2023. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Aizvadītas tikšanās ar Blomes un Smiltenes pagastu iedzīvotajiem

2023. gada 20. un 27. jūnijā notika Smiltenes novada pašvaldības vadības tikšanās ar Blomes un Smiltenes pagastu iedzīvotājiem. Diskusijas centrā – autoceļu stāvoklis, dažādi infrastruktūras un sociālās jomas jautājumi. 

Lai gan abas sanāksmes nebija plaši apmeklētas, tikšanās bija vērtīgas un konstruktīvas, pārrunāti un aktualizēti katra pagasta būtiskākie infrastruktūras attīstības jautājumi. Sanāksmju sākumā pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš iepazīstināja ar  plānoto 2023. gada budžetu un lielākajiem darbiem novadā un katrā pagastā, sanāksmes turpinājumā iedzīvotāji varēja dalīties ar visiem problēmjautājumiem.

Sanāksmes diskusijas daļā Blomes pagasta iedzīvotāji atgādināja, ka arī lauku iedzīvotāji maksā nodokļus un vēlas, lai pienācīgi tiktu uzturēti valsts un pašvaldības autoceļi gan vasaras, gan ziemas periodā, tai skaitā nodrošinātu ceļmalu pļaušanu, meliorāciju sistēmu  uzturēšanu, atputekļošanu un segumu atjaunošanu. Pārrunāta tika arī vietējās kopienas padomes veidošanas nepieciešamība, skolu reorganizācija un ēku turpmākā apsaimniekošana, mūžizglītības piedāvājums ne tikai senioriem, bet arī citām interešu grupām. Kā prioritāros darbus Blomes pagastā nosauca Jeberlejas estrādes remontu un labiekārtošanu, skolas teritorijas un sporta infrastruktūras uzlabošanu, iespējams nodalot teritoriju dzīvojamo māju apbūvei, dzirnavas ēkas Dzirnavu ielā 3 bīstamības novēršanu un īpašumtiesību sakārtošanu. Iedzīvotāji vēlētos, lai būtu iespēja iepazīties ar pagasta pārvaldes budžetu detalizētāk, tai skaitā ar kultūrai paredzēto finansējumu,  viņi  būtu ieinteresēti iesaistīties arī ikgadējā pašvaldības budžeta prioritāšu plānošanas procesā sava pagasta robežās, lai pagastam būtu savs sociālais darbinieks, kurš būtu pieejams katru dienu, savukārt lauksaimnieki vēlētos, lai viņiem tiktu organizēts no uzņēmēju pasākuma atsevišķs pasākums. Pašvaldības pārstāvji uzklausīja ierosinājumus, informēja par pašvaldības un valsts plāniem un iespējām attiecībā uz autoceļu attīstību novada teritorijā, par to, ka jau šogad tiks novērsta dzirnavu ēkas bīstamība un ir uzsākta dokumentācijas izstrāde īpašumtiesību sakārtošanai, tāpat aicināja iedzīvotājus un pagasta pārvaldi veidot aktīvu sadarbību prioritāšu izvirzīšanā, jo arī pārvaldes vadītājam ir svarīgi zināt iedzīvotāju vajadzības un prioritātes.

Smiltenes pagasta iedzīvotāji kā akūtākās problēmas un prioritāros darbus noradīja valsts autoceļa P24 Smiltene-Valka rekonstrukciju (domes priekšsēdētājs iedzīvotajiem skaidroja, ka VSIA “Latvijas Valsts ceļu” būvniecības plānā tas ir iekļauts 2024. gadā). Tika norādīts, ka ir nepieciešams uzstādīt ātruma ierobežojuma zīmi uz P24 autoceļa posma gar tūristu un vietējo iedzīvotāju iecienīto vietu “Smiltenes Stounhendža”, vairāk jāpievērš uzmanība un jākontrolē latvāņu pļaušana, kur pašvaldība apliecināja, ka darbs pie latvāņu apkarošanas plāna ieviešanas un apkarošanas uzlabošanas notiek. Kā lielākos investīciju projektus iedzīvotāji saredz velo ceļa izbūvi līdz Niedrāja ezeram un apgaismojumu slēpošanas trasei. Iedzīvotāji rosināja sociālo uzņēmējdarbību iekļaut kā prioritāro jomu uzņēmējdarbības līdzfinansēšanas projektu konkursos. Diskusijas laika tika pārrunātas vēl vairākas tēmas, kas būtu jāuzlabo: jaunā novada teritorijas plānojuma izstrādi un nepieciešamību tajā pārvērtēt Smiltenes apvedceļa izvietojuma jautājumu, vēl kāda veikalu tīkla nepieciešamību Smiltenē, pagarināt velo ceļu, kas iet  pa bijušo dzelzceļa līniju, ieteica Kalnamuižas teritorijā esošo bruģa ceļu izmantot vienvirziena satiksmei, kamēr autoceļš P24 nav rekonstruēts, pašvaldība norādīja, ka tas ir valsts īpašums un par to tiks diskutēts ar Smiltenes tehnikumu. Pagastu iedzīvotāji atzinīgi novērtēja paveikto Smiltenes pilsētā – Vecā parka un Tepera ezera promenādes rekonstrukciju, kā arī atzīmēja, ka pilsētas centrā ir vairāk autostāvvietu.

Paldies iedzīvotajiem par vērtīgām diskusijām, jo tikai sadarbojoties un diskutējot, varam kopā uzlabot dzīves kvalitāti pagastos un novadā kopumā. Lai kopā mums sanāk!

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem arī turpmāknākamās pašvaldības pārstāvju un iedzīvotāju tikšanās norisināsies 18. jūlijā Brantu pagastā un 25. jūlijā Variņu pagastā. 

 

Sagatavoja

Marita Mūze

Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja