2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts projekts “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā”

2023. gada nogalē Smiltenes novada pašvaldība kopā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīja vienošanos par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā” 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Raunas pamatskolā, tādējādi samazinot ikgadējo primārās enerģijas patēriņu un sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu. Projekta realizācijas rezultātā uzlabosies arī ēkas tehniskais stāvoklis un tiks rasts sociāli ekonomisks ieguvums, jo tajā būs komfortabli strādāt gan darbiniekiem, gan uzturēties skolēniem. Projekta mērķis un tajā plānotie pasākumi atbilst specifiskā atbalsta mērķim – uzlabot pašvaldību ēku un infrastruktūras energoefektivitāti, lai samazinātu ikgadējo primāro enerģijas patēriņu un sasniegtu enerģijas ietaupījumu, ieviešot efektīvākos siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošos pasākumus pašvaldības ēku energoefektivitātes un siltumnoturības uzlabošanai.

Projekts tiks realizēts piesaistot Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda līdzfinansējumu –  Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. “Energoefektivitātes uzlabošana” reformu un investīciju virziena 1.2.1.3.i. investīcijas “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 895 252,86 EUR, no kurām  kopējās attiecināmās izmaksas ir 877 874,05 EUR, Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 152 358,31 EUR (21% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) un ārpus projekta izmaksas 17 378,81 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2025. gada 31. decembrim.

Attīstības un plānošanas nodaļa