2024. gada 24. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts projekts “Inventāra iegāde orientēšanās, distanču slēpošanas un orientēšanās ar slēpēm popularizēšanai un attīstīšanai Grundzāles pagastā”

Biedrība Orientēšanās sporta klubs “Azimuts” īstenos projektu Nr.19-09-AL12-A019.2202-000005 “Inventāra iegāde orientēšanās, distanču slēpošanas un orientēšanās ar slēpēm popularizēšanai un attīstīšanai Grundzāles pagastā”.

Projekta mērķis ir veicināt sportisko aktivitāšu dažādošanu, ģimeņu kopā būšanu, sportojot svaigā gaisā, un nodrošināt daudzveidīga sporta inventāra pieejamību vienlaicīgi dažāda auguma un fiziskās sagatavotības sportot gribētājiem.

Slēpošanas aktivitātēm ir paredzēts iegādāties: slēpošanas trenažierus roku un kāju muskuļu trenēšanai, slēpošanas tehnikas pilnveidošanai; rollerslēpes- treniņiem bezsniega apstākļos; slēpes, nūjas, zābakus, slēpju apstrādes statīvu un birsti, kā arī slēpju transportēšanas somas un slēpju turētājus (klipšus).

Orientēšanās aktivitātēm bezkontakta atzīmēšanās ierīces- rezultātu fiksēšanai sacensībās un treniņos, skolu orientēšanās komplektu, starta- finiša pulksteni, ziemas orientēšanās planšetes, kompasus, kontrolpunktu prizmas un mietus.

Līdzsvara, koordinācijas treniņam un fizisko īpašību attīstīšanai paredzēti dažādu veidu paklāji.

Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas ir 17558,33 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 15802,49 EUR, savukārt 1000,00 EUR ir Smiltenes novada domes un 755,84 EUR  ir biedrības Orientēšanās sporta klubs “Azimuts” līdzfinansējums. Projektu plānots pabeigt līdz 2020. gada 1.jūnijam.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja projekta vadītājs Māris Stabiņš