2024. gada 24. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts projekts “Smiltenes novada jauniešu iespēja būt un gūt”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra apstiprināja projekta “Smiltenes novada jauniešu iespēja būt un gūt” Nr. VP2024/5-20 īstenošanu. Projekta mērķis ir izstrādāt ilgtspējīgu jauniešu līdzdalības modeli darbā ar jaunatni, lai veicinātu viņu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē Smiltenes novadā.

Smiltenes novada Izglītības pārvalde projektu uzsāks ar 2024. gada 1. maiju, un to paredzēts īstenot sešos mēnešos – līdz 31. oktobrim. Tā ietvaros plānots jauniešiem nodot informāciju par līdzdalību un iespējām Smiltenes novadā, sniegt atbalstu, lai aktivizētu Jauniešu domes un jauniešu neformālo grupu veidošanos gan novada pilsētās, gan lauku reģionos, kā arī veicināt jauniešu centru darbību, popularizējot to, kā lietderīga brīvā laika pavadīšanas, iniciatīvu īstenošanas un brīvprātīgā darba veikšanas vietu.

Galvenās projekta aktivitātes:

  1. Smiltenes novada Jauniešu konference;
  2. Smiltenes novada jauniešu informācijas vēstnešu un jaunatnes darbinieku apmācības;
  3. Smiltenes novada Jauniešu domes izveides atbalstīšana;
  4. diskusija par Smiltenes novada jaunatnes lietu konsultatīvās padomes izveidi;
  5. jauniešu tīklošanās un iniciatīvu īstenošana festivālā “LĒCIENS”;
  6. jauniešu un lēmumu pieņēmēju tikšanās.

Jauniešu līdzdalība un iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē ir viena no prioritātēm, kas noteikta Smiltenes novada Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentā 2023.-2028. gadam. Plānošanas dokuments uzsver, ka darbam ar jaunatni jāveicina vienlīdzības un iekļaušanās princips. Tas nozīmē, ka ikvienam jaunietim, tai skaitā jauniešiem ar ierobežotām iespējām, ir jābūt iespējai: izglītoties un pilnveidoties kvalitatīvi, iegūt prasmes, kas ļautu pilnvērtīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Pārsla Kupriša

Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas speciāliste