2024. gada 24. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Ar pašvaldības līdzfinansējumu tiks labiekārtoti trīs daudzdzīvokļu māju pagalmi Smiltenē un siltināta māja Silvā

Smiltenes novada pašvaldības domes 2024. gada 18. aprīļa sēdē tika apstiprināti trīs pieteikumi līdzfinansējuma saņemšanai par daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanu un viens pieteikums energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

Pieteikumus par mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošanu un/vai būvniecību iesniedza daudzdzīvokļu māju Kalna ielā 2 un Abulas ielā 6 apsaimniekotājs SIA “Smiltenes NKUP”, kā arī mājas Dakteru ielā 59  pārvaldnieks. Visos gadījumos saņemts  maksimālais attiecīgajai pozīcijai pieejamais pašvaldības līdzfinansējums – 3000 EUR.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Silvā īpašnieku biedrība “SILVA 2A” iesniedza pieteikumu līdzfinansējuma piešķiršanai energoaudita veikšanai, ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvprojekta sagatavošanai un sertificēta speciālista tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai. Arī šajā gadījumā saņemts maksimālais pieejamais līdzfinansējums – 3000 eiro.

Smiltenes novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties projektu līdzfinansējumam, kurā tiek atbalstītas būvniecības ieceres bērnu rotaļu laukumu, zaļo zonu, gājēju celiņu, sporta laukumu, auto stāvlaukumu, apgaismojuma atjaunošanai vai ierīkošanai, sadzīves atkritumu pazemes konteineru laukumu izbūvei, būvniecības dokumentācijas izstrādei un būvuzraudzības veikšanai. Tāpat iespējams pieteikties arī līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem – energoaudita veikšanai, ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvprojekta sagatavošanai vai sertificēta speciālista tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai.

Atbalstam var pieteikties neierobežotos termiņos, kamēr pašvaldības budžetā pietiek plānotais finansējums. Nepietiekama finansējuma gadījumā kalendārā budžeta gadā iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti nākošajā budžeta gadā reģistrācijas secībā.

Uzziņai: Smiltenes novada pašvaldības saistošie noteikumi

 

Artūrs Cukurs
Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas speciālists