2023. gada 29. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Ar Zivju fonda atbalstu ezeros tiks papildināti zivju mazuļi

Zivju fonda padome 2023. gada 31. maija neklātienes sēdē pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu projekta “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2023.gadā” īstenošanai.

Projekta mērķis ir palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros, radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.

Projekta ietvaros paredzēts papildināt zivju resursus Tepera ezerā ar 900 vienvasaras zandartu mazuļiem, Bilskas ezerā ar 800 vienvasaras zandartu mazuļiem, Zvārtavas ezerā ar 2500 vienvasaras zandartu mazuļiem, Lizdoles ezerā ar 5400 vienvasaras līdaku mazuļiem, Lubūžu ezerā ar 1000 vienvasaras līdaku mazuļiem, Dūķa ezerā ar 1800 vienvasaras līdaku mazuļiem, Kreiļu ezerā ar 1000 vienvasaras līdaku mazuļiem, Brengūža ezerā ar 1500 vienvasaras līdaku mazuļiem, Seisuma ezerā ar 1900 vienvasaras līdaku mazuļiem atbilstoši katra ezera Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos noteiktajam.

Projekta kopējās izmaksas ir 6149,22 EUR. Zivju fonda finansējums ir 5472,80 EUR un pašvaldības līdzfinansējums ir 676,42 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2023.gada 31.oktobrim.

Par citiem ar Zivju fonda atbalstu realizētajiem projektiem var izlasīt Smiltenes novada mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, sadaļā Projekti.

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja

Ira Punkstiņa