2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Atrasties uz Smiltenes novada publisko iekšzemes ūdeņu ledus ir aizliegts!

Iestājoties aukstākam laika, daudzviet uz ūdenstilpēm jau izveidojusies ledus kārta. Ņemot vērā mainīgos laikapstākļus, iespējamību, ka neveidojas vienmērīga un pietiekami izturīga ledus kārta, cilvēku pulcēšanās intensitāti, iespējamo personas dzīvības un veselības apdraudējumu, kā arī Pašvaldības policijas rekomendācijas, izdots rīkojums par aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada publisko iekšzemes ūdeņu ledus.

 Rīkojums noteic aizliegumu atrasties uz šādu ūdenstilpju ledus:

 • Apes pilsētā uz Vaidavas upes pie hokeja laukuma, uz Druvas dīķa;
 • Bilskas pagastā uz Mēru ūdenskrātuvēm un Bilskas ezera;
 • Blomes pagastā uz Blomes dzirnavu ezera, Asuāna un Steģu gravas ūdenskrātuves;
 • Brantu pagastā uz Brantu un Strantes ezera;
 • Drustu pagastā uz Krogus, Seisuma, Dūķu, Brengūža un Draudzesskolas ezeriem;
 • Gaujienas pagastā uz Anniņu dīķa, Zvārtavas ezera un Gaujas upes un tās atzariem Gaujienas ciema teritorijā;
 • Grundzāles pagasta teritorijā uz Vecpalsas upes;
 • Launkalnes pagastā uz Lizdoles ezera,
 • Palsmanes pagastā uz Kļavaisas uzstādījuma;
 • Raunas pagastā uz Skolas, Lauktehnikas, Galdniecības, Dzirnavu dīķa un Lubūža ezera,
 • Smiltenes pagastā Krusta dīķa;
 • Smiltenes pilsētā uz Vidusezera, Tepera un Tiltleju ezera,
 • Trapenes pagastā uz Vidusdīķa, Pasta un Peldu dīķiem, Luksta, Sētas, Garā un Ķīšu ezera;
 • Variņu pagastā uz Palsas upes uzstādījuma.

Aizliegums neattiecas uz zemledus makšķerniekiem. Lai atrastos uz ledus, viņiem jābūt nodrošinātiem ar drošības līdzekļiem, kā sertificētu drošības kombinezonu, apavu radzēm, glābšanās pīķiem (nagiem, radzēm), vergu (ledus biezuma un izturības noteikšanai) un glābšanas auklu (virvi, līni).

Aicinām iedzīvotājus būt līdzatbildīgiem, neriskēt ar savu veselību un dzīvību, kā arī nepaiet vienaldzīgi garām, ja redzat, ka bērni vai pusaudži rosās ūdenstilpju tuvumā vai pat slidinās pa nedrošo ledu – brīdiniet viņus par bīstamību! Par novērotiem pārkāpumiem aicinām ziņot Smiltenes novada Pašvaldības policijai pa tālruni 28659933.

 

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas un mārketinga speciāliste