2023. gada 26. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Brantu pagasta iedzīvotāji pauž savas vēlmes pagasta attīstībai

Otrdien, 2023. gada 18. jūlijā, Brantu pagastā norisinājās pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem. Sanāksmes laikā tika apspriestas pagasta aktualitātes, pašvaldības budžets un noslēgumā tika izvērsta diskusija par sabiedrībai nozīmīgām tēmām.

Iedzīvotāju sanāksme norisinājās Vidzemes ciemā, Brantu pagastā. Smiltenes novada pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe un priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīda Harju, kā arī Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Liene Gūtmane. Sanāksmē iedzīvotājus uzklausīja un diskusijās iesaistījās arī vairāki pašvaldības domes deputāti – Inga Ērgle, Andris Abrāmovs, Ervins Labanovskis, Gita Mūrniece.

Tikšanās aizsākās ar iedzīvotājiem nozīmīga jautājuma risināšanu – kultūras dzīves atgriešanu SIA “Vidzemīte” klubā. Iedzīvotāji vēlētos, lai turpmāk šajā ēkā notiek amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi un koncerti. Tāpat diskusijas raisīja iecere par Smiltenes pilsētas teritorijas paplašināšanu, tai pievienojot Vidzemes, Grotūža, Silvas, Saltupu ciemus un Kalnamuižas teritoriju. Iedzīvotāji pauda bažas par to, vai, pievienojot ciema teritoriju Smiltenes pilsētai, tiks saglabāts Brantu pagasta pakalpojumu saņemšanas punkts.

Sanāksmes turpinājumā klātesošie tika iepazīstināti ar prezentāciju par Smiltenes novada budžetu un iespēju iesaistīties iedzīvotāju padomēs, lai veicinātu kopienas ieceru īstenošanu. Pēc pašvaldības pārstāvju informatīvā stāstījuma, turpinājās diskusija, kurā izskanēja vairākas citas iedzīvotājiem nozīmīgas tēmas. Iedzīvotāju lūgums bija nākamajā gadā īstenot pašvaldības finansētus projektus Brantu pagastā, kā prioritāte tika norādīta trotuāra izbūve no Raiņa un Rīgas ielas krustojuma Smiltenē līdz Rīgas ielas noslēgumam Vidzemes ciemā. Iedzīvotājiem būtisks jautājums ir arī plānotā bīstamo un veco koku izzāģēšana Vidzemes ciemā. Bažas radušās par to, ka bērzu birzī tiks nocirsts pārāk daudz koku, taču pagasta pārvaldniece un atbildīgais eksperts sniedza skaidrojumu par plānotajām darbībām, kas paredz tikai bīstamo koku ciršanu. Tāpat aktualizēts tika ceļu uzturēšanas jautājums pagastā.

Kopumā, uzskaitot pašvaldības darba trūkumus, iedzīvotāji uzsvēra vajadzību vērst uzmanību uz ceļu stāvokļa uzlabošanu un tīrīšanu ziemā, kā arī nepieciešamību rīkot kultūras pasākumus Brantu pagastā. Kā pozitīvo pašvaldības darbā iedzīvotāji atzīmēja kultūras pasākumu piedāvājumu Smiltenes pilsētas svētkos un to, ka tas bija pieejams visiem iedzīvotājiem bez maksas.

Arī turpmāk aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un apmeklēt klātienes tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem, lai uzzinātu vairāk par novada aktualitātēm un ziņotu par savā pagastā svarīgo, iesaistītos vērtīgās diskusijās. Tuvākā tikšanās gaidāma Variņu pagasta tautas namā 25. jūlijā plkst. 18.00.

Ar visām iedzīvotāju sanāksmju prezentācijām un atskatiem iespējams iepazīties Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”/ “Tikšanās ar iedzīvotājiem”.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste