2024. gada 29. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Dod nosaukumu daudzfunkcionālo pakalpojumu centram Smiltenē!

Marta otrajā pusē durvis svinīgi vērs jaunuzceltais Smiltenes daudzfunkcionālo pakalpojumu centrs. Aicinām iedzīvotājus iesaistīties akcijā un dot tam nosaukumu kā simbolisku dāvanu!

Līdz 2024. gada 8. februārim apmeklē Smiltenes novada pašvaldības sociālo mediju platformas Facebook lapu un komentāru sadaļā pie šīs ziņas raksti savu ideju Smiltenes daudzfunkcionālo pakalpojumu centra nosaukumam. Idejas iespējams sūtīt arī uz e-pastu [email protected]. Nosaukuma idejai jāpievieno īss pamatojums par tā izvēli.

Jaunais daudzfunkcionālo pakalpojumu centrs izveidots, pārbūvējot iepriekš neizmantotas būves Dakteru ielā 14, ar skatu uz Veco parku, kur ikvienam novadniekam un viesim iespējams baudīt dabas skaistumu, harmoniju un kustību prieku. Tā ir viena no ainaviskākajām un populārākajām vietām Smiltenē. Atrašanās vietas dēļ jaunā sociālo pakalpojumu centra nosaukumā iespējams izmantot dabas tēmu, bet tas nav obligāti. Nosaukumam jābūt skanīgam, vēlams – viegli uztveramam un izrunājamam citās valodās.

Pakalpojuma centra nosaukumu, izskatot iedzīvotāju priekšlikumus, izraudzīs Smiltenes novada pašvaldības domes Sociālo un veselības jautājumu komiteja tās sēdē, šī gada 13. februārī. Izvēlētās nosaukuma idejas autors saņems balvu.

Jau vēstījām, ka 2024. gada sākumā Smiltenē, Dakteru ielā 14, darbību sāk jaunizveidots daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrs. Tajā pilngadīgām personām ar garīga rakstura (GTR) un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinās:

  • dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;
  • specializētās darbnīcas pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem;
  • grupu mājas personām ar GTR.

 

Informācijai:

2023. gada nogalē ekspluatācijā nodots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs Dakteru ielā 14A un 14B, Smiltenē (projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/049 „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”). Projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/049 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 5 986 545,04 EUR, no kurām īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 1 793 689,97 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums – 574 065,48 EUR un valsts budžeta finansējums – 62 355,50 EUR.


Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas un mārketinga speciāliste