2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Drustu kapsētas Digitalizācija

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Smiltenes novada Drustu pagasta pārvaldes 2023. gada 14. martā Dienestā iesniegto projekta iesniegumu Nr. 23-09-AL18-A019.2201-000006 “Drustu kapsētas digitalizācija”. Projekta mērķis ir saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošinot tā ilgtermiņa pieejamību mūsdienu tehnoloģiskajā formātā, paralēli veicinot iedzīvotāju iesaistīšanos informācijas papildināšanā, atklājot un atpazīstot arvien jaunas kapu vietas. Iegūtais materiāls būs pieejams gan digitalizētā veidā, gan kā kapu plāns, vizualizēts uz kapličas ēkas sienas, kur tas periodiski tiks aktualizēts.

Projekts tiks īstenots ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai “Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2022. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” finansējumu un Smiltenes novada pašvaldības atbalstu.

Saskaņā ar Projekta izmaksu tāmi,  Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 4779,50 tajā skaitā publiskais finansējums EUR 4301,55 un Smiltenes novada pašvaldības finansējums EUR 477,95.

 

Elīna Judina

Drustu pagasta pārvaldes vadītāja