2024. gada 24. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Ekspluatācijā nodotas atjaunotās kāpnes pie Raunas Staburaga

2024. gada 17. aprīlī noslēgušies Raunas Staburaga kāpņu būvniecības darbi un objekts nodots ekspluatācijā. Veco koka kāpņu demontāža un jauno kāpņu būvniecība tika sākta pagājušā gada jūlijā, šajā laikā nodrošinot piekļuvi Staburagam pa alternatīvu maršrutu. Būvniecības izmaksas 136278,26 eiro apmērā segtas par Smiltenes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Jaunās Staburaga kāpnes būvētas no ilgtspējīga kompozītmateriāla, kas stiprināts uz skrūvpāļiem balstīta metāla karkasa, nodrošinot kāpņu ekspluatāciju neatkarīgi no laikapstākļiem. Kāpņu un platformu teritorijā uzstādīti solārā apgaismojuma komplekti, kas ir inovācija dabas objekta apmeklējumam diennakts tumšajā laikā. Arī pats Staburags tagad ir viegli izgaismots diennakts tumšajā laikā.

Pabeidzot šo projektu, ir īstenots īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma “Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna (plāns izstrādāts laika posmam no 2018. gada līdz 2030. gadam) kārtējais no izvirzītiem uzstādījumiem – esošās tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana, mazinot antropogēno slodzi. Ar būvniecības pabeigšanu realizēta Smiltenes novada pašvaldības darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” 5.4.3.2. pasākuma “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” aktivitāte.

Uz kāpņu izbūves laiku teritorijā tika izveidota neliela dabas taka, kas apmeklētājiem nodrošināja Staburaga apmeklējuma iespējamību arī būvdarbu laikā. Ir nolemts taku uzturēt arī turpmāk, lai dažādotu piekļuves iespējas.

Raunas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Zūdiņa vēlas no sirds pateikties Staburaga infrastruktūras uzlabošanas projekta autoram, SIA “MARTA SAULE” valdes priekšsēdētājam Zintim Butānam par oriģinālās idejas izstrādi un būvprojekta autoruzraudzību. Tāpat sirsnīgs paldies par būvdarbu realizāciju laikā un spēju pielāgoties negaidītām izmaiņām SIA “Warss+” prokūristam Matīsam Markovskim un uzņēmuma puišiem, kuri drosmīgi pievarēja stāvo kalna nogāzi, stindzinošos laikapstākļus un apmeklētāju jautājumus par objektu. Par strikto objekta būvuzraudzību paldies SIA “RS Būvnieks”! Un paldies visiem Raunas pagasta pārvaldes darbiniekiem, kas ikdienā piedalās Raunas Staburaga uzturēšanā!

Aicinām apmeklēt Raunas Staburagu un novērtēt jaunās kāpnes!  Lūdzam apmeklētājus nekāpt uz Staburaga šūnakmens klints, kas ir unikāls dabas veidojums.

 

Informāciju sagatavoja:

Linda Zūdiņa
Raunas pagasta pārvaldes vadītāja