2023. gada 2. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Grundzālē iedzīvotāji aktīvi iesaistās diskusijās par pagastā aktuālo

2023. gada 19. septembrī atsākās pašvaldības pārstāvju tikšanās ar Smiltenes novada iedzīvotājiem. Šoreiz sanāksme notika Grundzālē, kur pagastā dzīvojošie bija ieradušies apspriest aktuālos jautājumus.

Sanāksmē pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, viņa vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīda Harju, izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe un domes deputātes – Inga Ērgle, Iluta Apine, kā arī Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece.

Tikšanās sākumā pagasta aktualitātes ieskicēja pagasta pārvaldes vadītāja, kura izteica gandarījumu par nesen paveikto – Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru Grundzālē, kas durvis vēra februārī, tāpat lepnums ir Strūves ģeodēziskā loka punkta atklāšana un dažādi ēku labiekārtošanas darbi. Pārvaldes vadītāja izteica ieceres, kuras vēlētos īstenot turpmāk – pabeigt elektroinstalācijas atjaunošanu Grundzāles pamatskolā, pieslēgt centrālajam ūdensvadam ēkas Skolas ielā, kā arī ierīkot ielu apgaismojumu Palsas ielā un atjaunot Grundzāles estrādes un tautas nama grīdas. Kā prioritāte atzīmēta arī pagasta lauku ceļu uzturēšana. Alda Zvejniece uzteica aktīvos pagasta iedzīvotājus, īpašu pateicību izsakot tiem, kas pagasta teritorijā apkaro Sosnovska latvāni. Kā vienu no lietām, kuras iedzīvotājiem vajadzētu pilnveidot – labāk šķirot atkritumus.

Turpinājumā domes priekšsēdētājs un izpilddirektora vietniece prezentēja informāciju par Smiltenes novada un Grundzāles pagasta budžetu, attīstības plāniem un citām nozīmīgām lietām. Tika plašāk izklāstīta situācija investīciju jomā – par plānotajiem sociāliem pakalpojumiem deinstitucionalizācijas (pakalpojums personām ar ierobežotām spējām sevi aprūpēt, kas paredz atbalstu, lai varētu turpināt dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē) projekta ēkās, uzņēmējdarbības vides attīstību un iespēju iesaistīties iedzīvotāju padomēs, lai pārstāvētu savas intereses.

Sekoja diskusijas daļa, kurā iedzīvotāji pauda sev aktuālās tēmas pagastā. Izskanēja vēlme par grants ceļu asfaltēšanu no Vizlas ciema, kas gan attiecīgajā gadījumā ir VSIA “Latvijas valsts ceļi” valdījumā. Tika izvērsta diskusija par iespēju atputekļot grants ceļus pagastā. Iedzīvotāji lūdza skaidrojumus par sev interesējošo – darbinieku noslodzi un pienākumiem pagastu pārvaldēs un izmaksu aprēķinu uz vienu skolēnu, sekoja bažas par sabiedrībā izskanējušām spekulācijām, kas saistās ar 7.-9. klašu posmu slēgšanu lauku skolās un piebūves celtniecību Smiltenes vidusskolai, lai skolēnus varētu uzņemt tur, kas gan tika noliegtas, paskaidrojot, ka tas ir vien aptuvens atstāsts no Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvā ziņojuma par skolu tīkla sakārtošanu un nekas no tā vēl nav lemts valdībā, turklāt nekādā veidā nesakrīt ar pašvaldības redzējumu. Tāpat iedzīvotāji diskusijas laikā ierosināja labāku kultūras pasākumu plānošanu, lai sarīkojumi tuvu esošos pagastos nepārklātos un pēc tiem nesekotu ilgāki pārtraukumi kultūras dzīvē. Iedzīvotājus interesēja mūžizglītības piedāvājums novadā, kas būtu paredzēts cilvēkiem no 45 gadu vecuma. Aktualizēts tika jautājums par elektroenerģijas taupības pasākumiem – bija radies iespaids, ka pagastos apgaismojums tumšajā diennakts laikā tiek izslēgts, bet pilsētā nē. Pašvaldības pārstāvji sniedza skaidrojumu, ka šāds viedoklis radies, jo Smiltenes pilsētā ir vairākas tranzīta ielas, kurās apgaismojumu nepieciešams atstāt ieslēgtu, kā arī ielas, kurās tehniski to nav iespējams izslēgt, bet taupīts tika arī Smiltenē – visās ielās, kuras tas bija iespējams, taupības risinājumi piemēroti. Raisīts jautājums arī par stipendiju piešķiršanas kārtību augstskolu studentiem, bet noslēgumā spriests par novada pansionātiem, saņemot ierosmi pakalpojuma uzlabošanai.

Domes priekšsēdētājs lūdza iedzīvotājus izteikt vēlmes novadā nepieciešamajiem uzlabojumiem, atbildē saņemts lūgums plašāk skaidrot un komunicēt pašvaldībā aktuālo, tāpat izskanēja aicinājums uzlabot pašvaldības tīmekļvietni, veikt operatīvāku komunikāciju ar iedzīvotājiem.

Savukārt uzteikta tika novada kopējā atmosfēra – sirsnīgie cilvēki, arī darbinieku atsaucība pašvaldībā, labiekārtotā vide Smiltenes pilsētā.

Izskanēja vēlmes investīcijām Grundzāles pagastā – ideja attīstīt uzņēmējdarbību pašvaldības īpašumā “Jaunvederi” un sapnis par publisku peldvietu.

Aicinām arī turpmāk iedzīvotājus būt aktīviem un apmeklēt tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem. Tuvākās sanāksmes – 26. septembrī – Apē, Apes tautas namā, savukārt 28. septembrī – Gaujienā, Gaujienas muižas pilī. Visas sanāksmes norisinās plkst. 18.00.

Prezentācijas un atskatus no visām aizvadītajām tikšanās reizēm var aplūkot Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Sabiedrība”/”Sabiedrības līdzdalība”/”Tikšanās ar iedzīvotājiem”.

Sagatavoja

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste