2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Izsaki viedokli par Smiltenes novada pašvaldības darbu!

Lai noskaidrotu iedzīvotāju vērtējumu par pašvaldības darbu, sekmētu sabiedrības līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas īstenošanā, uzlabotu sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, aicinām novadniekus no 2023. gada 1. februāra līdz 3. martam piedalīties ikgadējā aptaujā. To aizpildot, iespējams reģistrēties balvas izlozei.

Aptaujā iedzīvotāji aicināti izvērtēt novada tehnisko infrastruktūru (ielu un ceļu stāvoklis, atkritumu apsaimniekošana, apgaismojums u.c.), dzīves vidi (izglītība, kultūra, sports u.c.), pašvaldības darbu un sniegtos pakalpojumus, Pašvaldības policijas darbu un drošību novadā.  Tāpat aptaujā iekļauti jautājumi par iedzīvotājiem svarīgākajiem informācijas kanāliem, līdziesaistes izvērtējumu un citi.

Anketa pieejama:

  • digitālā formā ŠEIT,
  • drukātā formā novada pagastu un to apvienību pārvaldēs un bibliotēkās,
  • pašvaldības informatīvā izdevuma “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” februāra numurā.

 Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, atvēlēt laiku un izteikt savu viedokli, kas ir būtisks pašvaldības darba uzlabošanai. Aptauja anonīma, un iegūtie rezultāti tiks publicēti apkopotā veidā. Aizpildot anketu, iespējams reģistrēties balvas izlozei.

Ar iepriekšējo gadu aptaujas rezultātiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, sadaļā Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju aptauja.

 

Madara Mūrniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.