2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Jaunai teritorijai – jauns simbols, iedzīvotāji aicināti iesniegt idejas Smiltenes novada ģerboņa izveidei

Jaunai Smiltenes novada pašvaldības teritorijai nepieciešams jauns ģerbonis, kas simbolizēs novadu kā kopumu. Šobrīd ideju konkurss ir pagarināts līdz 17. februārim.

            Smiltenes novada pašvaldība izveidota 2021. gada 1. jūlijā, kad pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas (ATR) apvienojās Apes pagasts, Apes pilsēta, Bilskas pagasts,  Blomes pagasts,  Brantu pagasts,  Drustu pagasts,  Gaujienas pagasts,  Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Raunas pagasts, Smiltenes pagasts, Smiltenes pilsēta, Trapenes pagasts, Variņu pagasts, Virešu pagasts. Pirms ATR katru administratīvo teritoriju simbolizēja savas vērtības un tradīcijas, šobrīd – pēc apvienotā novada izveidošanas, nepieciešams apzināties kopējā novada vērtības un stiprās puses, unikālus elementus, to, kas vieno cilvēkus jaunajā Smiltenes novadā.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš: “Katrai jaunai administrācijas teritorijai ir specifisks simbols, kas nozīmē noteiktās teritorijas kopumu un vērtības. Šobrīd ir izveidota jauna, paplašināta teritorija, tāpēc ir nepieciešama jauna ģerboņa izveide, kas simbolizēs jauno Smiltenes novadu. Ikviens iepriekšējais ģerbonis paliks vēsturē un mūsu atmiņās.”

Ideju konkursa nolikumu iespējams apskatīt ŠEIT.

Informāciju par tehniskajām prasībām vai papildus jautājumiem var saņemt sazinoties ar Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju Lindu Beitiku, tālr. 28334474, e-pasts: [email protected]

       Konkursa piedāvājumus dalībnieki var iesniegt: Klientu apkalpošanas centros Smiltenē, Apē un Raunā; slēgtu aploksni ievietojot pastkastītēs, kas atrodas pie pagastu pārvalžu ēkām; sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: [email protected]; vai nosūtot pa pastu (sūtot pa pastu, dalībnieks uzņemas atbildību, lai konkursa piedāvājums pašvaldībā tiktu saņemts ne vēlāk, kā līdz konkursa norises noslēguma dienai) uz adresi: Smiltenes novada pašvaldība, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729. 

 

Vanda Jurita Markova

Digitālā mārketinga un komunikācijas speciālists