2024. gada 24. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Kādreizējā Bilskas pamatskolas ēka tiks pielāgota sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanai

2024. gada 21. marta domes sēdē tika nolemts konceptuāli atbalstīt pašvaldības nekustamā īpašuma “Bilskas pamatskola” nodošanu bezatlīdzības lietošanā vai īpašumā SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” (turpmāk – SKSS). Nākotnē nekustamajā īpašumā plānots nodrošināt iedzīvotājiem iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, izveidojot ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu, saglabājot iespēju pagasta iedzīvotājiem izmanot ēkā esošo sporta infrastruktūru.

Skolas sporta zāli arī turpmāk varēs izmantot vietējie iedzīvotāji, bet Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” programmas realizācijas vieta Bilskā ar 2024. gada 1. septembri pārcelsies uz Bilskas pagasta pārvaldes ēku. Ēkas telpu pārbūvei pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām šī gada pašvaldības budžetā paredzēti 87 231 eiro. Šobrīd notiek iepirkuma procedūra par ēkā veicamajiem būvdarbiem.

Plānots, ka uz jauno sociālās aprūpes struktūrvienību Bilskā tiks pārcelti pašlaik SKSS ēkā dzīvojošie sociālās aprūpes saņēmēji, laikā kad Smiltenes slimnīcas ēku remontēs. Konkrēti termiņi šobrīd nav zināmi, jo tas atkarīgs no pieejamā finansējuma, ko plānots piesaistīt no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem vai citiem finansējuma avotiem. Pašlaik tiek gatavots iepirkums par vides pieejamību bijušajā Bilskas pamatskolas ēkā – lai tur varētu reģistrēt aprūpes centru, nepieciešams izbūvēt liftu, kā arī veikt citus pielāgojumus.

Dažādi ar bijušās Bilskas pamatskolas un tās apkārtnes infrastruktūras juridisko piederību saistīti jautājumi tiks sakārtoti tuvākajā laikā, tikmēr konceptuāls atbalsts nekustamā īpašuma nodošanai SKSS ļauj bez kavēšanās organizēt projektēšanas darbu iepirkuma procedūru ēkas pārveidošanai par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu.

 

Artūrs Cukurs
Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas speciālists