2024. gada 18. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Kāpēc man jāšķiro BIO atkritumi?

Ieviešot kaut ko jaunu, sākotnējās neskaidrības un jautājumi ir neizbēgami. No šā gada sākuma bieži saņemam jautājumu: “Kāpēc man jāšķiro bioloģiskie atkritumi, kāds man no tā labums?” Atbilde ir vienkārša, taču tās nozīme ir dziļa un daudzpusīga. Bioloģisko atkritumu šķirošana sniedz ieguvumus katram individuāli, kā arī sabiedrībai un planētai kopumā. Saprotot, ka motivācijas meklējumi var būt grūti, piedāvājam vairākus pamatojumus, kāpēc šis solis ir svarīgs.

Slinkais maksā un maksās vairāk

Pašlaik bioloģisko atkritumu izvešanas tarifs ir par 40% zemāks nekā nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Statistika liecina, ka līdz 40% no sadzīves atkritumu apjoma veido bioloģiskie atkritumi. Ieviešot brūno atkritumu konteineru, kopējais radītais sadzīves atkritumu apjoms samazinās, tos var izvest retāk. Tad radīsies arī ietaupījums.

Maksa par nešķirotajiem atkritumiem nākotnē tikai palielināsies, jo pieaugs gan dabas resursu nodoklis, gan atkritumu apsaimniekotāji investēs līdzekļus, lai radītu ērtāku un pieejamāku infrastruktūru tiem, kas šķiro atkritumus, kas izturas atbildīgi. Kādam ir jānodrošina atkritumu šķirošana. Ja to neizdarām savās mājās, ir jāmaksā par pakalpojumu.

Pienākumu iesaistīties šķirošanas sistēmā nosaka pašvaldību saistošie noteikumi

 

ZAAO darbības reģiona pašvaldības savos saistošajos noteikumus ir noteikušas teritorijas, kurās BIO atkritumu šķirošana ir obligāta.

ZAAO darbības teritorijā pakalpojums ir obligāts daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un uzņēmumiem pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajās teritorijās.

  • Balvu novads – Balvi, Viļaka.
  • Cēsu novads – Cēsis, Liepa, Priekuļi, Dukuri, Augšlīgatne, Līgatne, Līvi, Agra, Meijermuiža.
  • Limbažu novads – Limbaži, Salacgrīva, Aloja.
  • Saulkrastu novads – Saulkrasti, Zvejniekciems.
  • Siguldas novads – Krimuldas un Lēdurgas pagasts.
  • Smiltenes novads – Smiltene, Rauna, Ape, Grotūzis, Kalnamuiža, Saltupi, Silva, Vidzeme.
  • Valmieras novads – Valmiera, Rūjiena, Valmiermuiža, Seda, Mazsalaca, Strenči, Kaugurmuiža, Kocēni, Brandeļi, Skaņkalne, Naukšēni.
  • Valkas novads – Valka.

Privātmāju īpašniekiem ir iespēja izvēlēties izmantot BIO atkritumu konteineru vai pašiem īstenot kompostēšanu sava īpašuma teritorijā. Ja izvēle ir par labu kompostēšanai, par savu lēmumu jāinformē ZAAO, kas veido un uztur mājkompostētāju reģistru.

Uzņēmumiem dalītā vākšana ir obligāta, ja radītais BA apjoms ir lielāks par 80 litriem nedēļā.

Ja nav noslēgts līgums, var tikt piemērots naudas sods par saistošo noteikumu neievērošanu, neiesaistīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Soda apmēru nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. pants – fiziskajām personām tas  var būt no 50 līdz 750 eiro, bet juridiskajām personām — no 250 līdz 1500 eiro. 

Eiropas kopīgie mērķi

Latvija ir apņēmusies līdz 2035. gadam samazināt atkritumu apglabāšanu poligonos līdz 10% no kopējā atkritumu daudzuma. Šis mērķis ir ne tikai vides aizsardzības pasākums, bet arī daļa no mūsu valsts ilgtermiņa saistībām pret Eiropas Savienības ilgtspējas mērķiem. Bioloģisko atkritumu nešķirošana ievērojami palielina to atkritumu daudzumu, kas nonāk poligonos, radot risku, ka Latvija nespēs izpildīt šīs starptautiskās saistības. Neizpildes gadījumā mūsu valsti var gaidīt finansiālas sankcijas, kas var ietekmēt ekonomiku un sabiedrību kopumā. Atkritumu šķirošana nav vien personiska izvēle, bet gan kolektīva atbildība, kas prasa apzinātu un aktīvu rīcību no katra Latvijas iedzīvotāja.

Mūsu vide, kurā dzīvojam

Bioloģisko atkritumu šķirošana palīdz samazināt vides piesārņojumu. Apstrādājot šos atkritumus atbilstoši, tiek samazināts atkritumu daudzums, kas nonāk poligonos, un līdz ar to tiek samazināts arī piesārņojums, kas radies no sadzīves atkritumiem. Efektīva šķirošana un kompostēšana ir arī veids, kā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas ir svarīgi klimata pārmaiņu mazināšanai.

Atbildība pret nākamajām paaudzēm

BIO atkritumu šķirošana ir mūsu atbildība pret nākamajām paaudzēm. Tā sniedz mums iespēju nodot saviem bērniem tīrāku, veselīgāku vidi, zaļāku un bagātāku pasauli. Šķirojot un pārstrādājot bioloģiskos atkritumus,  mēs ieguldām nākotnē, samazinot piesārņojumu un aizsargājot dabiskos resursus. Mēs audzinām jauno paaudzi ar dziļāku izpratni un cieņu pret dabu, mācot viņiem vērtības, kas veido pamatu ilgtspējīgai dzīvei.

Mūsdienu pasaules kontekstā atbildība pret vidi nav vien personiskā izvēle, bet gan nepieciešamība. BIO atkritumu šķirošana ir daudz vairāk nekā tikai likumdošanas prasība – tā ir mūsu ikdienas izvēle par labu ilgtspējīgākai un atbildīgākai dzīvei. Katrs solis šajā virzienā ir ieguldījums mūsu kopējā nākotnē, kas balstīta uz cieņu pret dabu un vēlmi saglabāt pasauli mums un mūsu bērniem.

 

 

Dina Lukaševiča-Lāce
Sabiedrisko attiecību vadītāja