2024. gada 24. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Konsultācijas Smiltenes novada lauksaimniekiem par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem

Smiltenes novada pašvaldības uzņēmējdarbības speciālisti piedāvā konsultācijas novada lauksaimniekiem par platībmaksājumu pieteikšanu atbalsta saņemšanai.

Konsultācijas ikdienā ir pieejamas klātienē Smiltenē un Raunā, iepriekš sazinoties ar uzņēmējdarbības speciālistiem un vienojoties par konsultācijas laiku. Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem šo pakalpojumu saņemt tuvāk dzīvesvietai, maijā tiks organizētas izbraukuma konsultācijas pagastu pārvaldēs. Atkarībā no iedzīvotāju intereses un pieprasījuma, var tikt organizētas papildu vizītes.

Izbraukuma lauksaimnieku konsultācijas maijā:

  • 2. maijā Launkalnē (9.00-12.00) un Drustos (13.00-16.00);
  • 3. maijā Variņos (9.00-12.00) un Palsmanē (13.00-16.00);
  • 9. maijā Blomē (9.00-12.00) un Bilskā (13.00-16.00);
  • 10. maijā Grundzālē (9.00-12.00) un Virešos (13.00-16.00);
  • 12. maijā Apē (9.00-12.00);
  • 16. maijā Gaujienā (9.00-12.00) un Trapenē (13.00-16.00).

Konsultācijām iepriekš jāpiesakās, sazinoties ar uzņēmējdarbības speciālistiem: Initu Dzenīti (Raunā): +371 20113942, [email protected]; vai Andreju Niku (Smiltenē): +371 26402963, [email protected].

Lai laicīgi iepazītos ar atbalsta saņemšanas nosacījumu jauno kārtību, tiešo maksājumu vispārīgiem nosacījumiem, ilgtspēju sekmējošo ienākumu pamatatbalstsu, pārdalošo maksājumu, saistīto ienākumu atbalstu, agrovides, ekoshēmu, jauno VAAD lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēmas un mēslošanas plāna sagatavošanu tajā, labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumiem, pieteikšanās kārtību LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā, izmaiņām atbalsta samazinājuma aprēķinā, aicinām apmeklēt Latvijas Lauku konsultāciju centra rīkotos bezmaksas informatīvos seminārus:

  • 14. aprīlī plkst. 10.00 Virešu tautas namā;
  • 27. aprīlī plkst. 10.00 Blomes tautas namā.

Plašāka informācija ar skaidrojumiem par izmaiņām un jaunajiem noteikumiem, kā arī atbildes uz biežākajiem jautājumiem pieejamas šeit: http://www.laukutikls.lv/klp-atbalsta-pasakumi-no-2023-gada-atbildes-un-skaidrojumi

Modris Apsītis

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietnieks uzņēmējdarbības jautājumos