2024. gada 24. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Latvijā reģistrēti jau 100 sociālie uzņēmumi

Kopš Sociālā uzņēmuma likuma spēkā stāšanās 2018. gada 1. aprīlī, ir apritējuši nedaudz vairāk kā divi gadi un šobrīd jau darbojas 100 sociālie uzņēmumi.

 

Sociālie uzņēmumi darbojas dažādās nozarēs un jomās, taču tos visus vieno sociālās uzņēmējdarbības misija, lai ar biznesa instrumentiem īstenotu sociālos mērķus un darītu labāku mūsu sabiedrību kopumā. Vispopulārākā darbības joma sociālo uzņēmēju vidū ir darba integrācija, kurā darbojas 32% uzņēmumu. Darba integrācijas sociālie uzņēmumi nodarbina sociālās atstumtības riskam pakļautās sabiedrības grupas. Starp populārākajām jomām ir arī izglītība – 24%, iekļaujoša pilsoniskā sabiedrība, kultūras daudzveidība – 11% un sports, veselības veicināšana, medicīna – 10%.

 

Sociālie uzņēmēji darbojas visā Latvijas teritorijā, taču visvairāk sociālo uzņēmumu – 58% atrodas Rīgas teritorijā, savukārt vēl 15% atrodas Pierīgā. 11% sociālo uzņēmumu atrodas Kurzemē, 8% – Zemgalē, 6% – Vidzemē un 2% – Latgalē. Varam lepoties ar sociālajiem uzņēmumiem visos Latvijas reģionos, tomēr jāturpina darbs pie tā, lai būtu vairāk sociālo uzņēmumu Latvijas reģionos, kur to pagaidām ir salīdzinoši maz. Tāpat jāturpina skaidrojošais darbs gan sabiedrībai, gan pašvaldībām, lai akcentētu sociālo uzņēmumu darbības nozīmību sabiedrības labā un aicinātu arī pašvaldības aktīvāk iesaistīties šo uzņēmumu atbalstīšanā.

 

Lai saņemtu finansiālu atbalstu biznesa uzsākšanai vai attīstībai, ikviens sociālais uzņēmums joprojām var iesniegt biznesa plānu Attīstības finanšu institūcijā ALTUM un pretendēt uz grantu līdz 200 tūkstošiem eiro, kas var kalpot kā būtisks pagrieziena punkts uzņēmuma attīstībā. Līdz šim sociālās uzņēmējdarbības programmā ALTUM apstiprinājis 69 granta pieteikumus par kopējo summu 4,2 miljoni eiro, atbalstot gan sociālās uzņēmējdarbības veicējus pirms Sociālā uzņēmuma likuma stāšanās spēkā, gan sociālos uzņēmumus, kas izveidojušies pēdējo divu gadu laikā. Lai atvieglotu kvalitatīvu biznesa plānu sagatavošanu, Labklājības ministrija sniedz iespēju sociālajiem uzņēmējiem saņemt bezmaksas konsultācijas biznesa plāna izstrādei par sociālo uzņēmējdarbību, finansēm, mārketingu, grāmatvedību un nodokļiem.

 

Sociālā uzņēmuma statusu piešķir Labklājības ministrija saskaņā ar Sociālo uzņēmumu komisijas atzinumu. Sociālo uzņēmumu komisijas sastāvā ir ministriju un ar sociālo uzņēmējdarbību saistīto nevalstisko organizāciju pārstāvji.

 

ESF projekts „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” (statistikas dati uz 30.04.2020.) 

 

 

 

Projekts tiek īstenots līdz 2022.gadam saskaņā ar Ministru Kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3.pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi”.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists