2024. gada 24. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Lauku atbalsta dienests atgādina

Lauku atbalsta dienests atgādina, ka saskaņā ar 2009.gada 11.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”  102. punktu  un 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 8.5. punktu ir jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskats:

  • par iznomātajām un izmantotajām rūpnieciskās zvejas tiesībām, saņemto nomas maksu, kā arī līdzekļiem, kas iegūti par rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesību izmantošanu, un valsts pamatbudžeta ieņēmumos pārskaitītajiem līdzekļiem
  • par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām iepriekšējā pusgadā.

Pārskatus var iesniegt izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu.

 

  • gada 11.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”  102. punkts – Rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki – novadu un republikas pilsētu pašvaldības – reizi pusgadā apkopo to rīcībā esošās ziņas par iznomātajām un izmantotajām rūpnieciskās zvejas tiesībām, saņemto nomas maksu, kā arī līdzekļiem, kas iegūti par rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesību izmantošanu, un valsts pamatbudžeta ieņēmumos pārskaitītajiem līdzekļiem. Pārskatu ar minētajām ziņām (4.pielikums) iesniedz Lauku atbalsta dienestā divas reizes gadā – līdz 15.jūlijam un 15.janvārim – par katru pusgadu”

 

  • gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 8.5. punkts – divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām iepriekšējā pusgadā (1. pielikums). Ja organizētājs nav pašvaldība, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņo ar attiecīgo pašvaldību.

 

 

Agnese Birzniece

Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta
Valsts atbalsta daļas vecākā referente

 

Lauku atbalsta dienests