2024. gada 24. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Launkalnes sākumskolas skolotāju secinājumi par attālināto mācību procesu.

Launkalnes sākumskolas skolotājas Inguna Baumane, Signe Baltere un Elga Krilova dalās ar esošās situācijas pieredzi attālinātajā mācību procesā, uzsverot gan pozitīvās, gan negatīvās iezīmes:

Pozitīvi:

 • Izglītojamajiem iespējams piedāvāt interesantus projektus dažādos mācību priekšmetos;
 • Šis laiks ir motivējis daudz vairāk iejusties “bērna ādā” un izprast viņa vajadzības;
 • Pašiem skolotājiem ir radusies iespēja pilnveidoties un atrast daudz jaunas un aizraujošas idejas un resursus;
 • Individuāla pieeja katra bērna situācijai – sirsnīgāka komunikācija ar pašu bērnu un vecākiem;
 • Daudz lielāka nozīme un uzsvars mājas mācībās ir radošo spēju pilnveidošanai bērniem, jo pati vide, jau katram ir unikāla un ne tik vienveidīga kā mācību iestādē;
 • Visām iesaistītajām pusēm ir interesanti gan skolēni, gan skolotāji labāk apgūst viedierīces;
 • Veicina skolēnu patstāvību;
 • Mācību procesā ir iesaistīti paši tuvākie- ģimene, kas atsvaidzina zināšanas arī vecākiem;
 • Var plānot savu laiku pats;
 • Daudz gatavojos stundām, lai skolēniem piedāvātu to labāko gan stundas plānojumu, gan mājas darbus.
 • Ļoti interesantas mācību stundas “Tava klase” raidījumos;

Negatīvais:

 • Ne visi vecāki un bērni uztver mācību priekšmetu par svarīgu un nozīmīgu;
 • Digitalizācija un pirmsskolas vecuma bērni ļoti grūti sasaucas lauku skoliņās – mācībām nepieciešamie materiāli un to sagatavošana paliek uz vecāku pleciem;
 • Skolai nav iegādāts pakalpojums – uzdevumi.lv, kas varētu dažādot uzdevumu veikšanu.
 • Nekvalitatīvas viedierīces, pārsvarā tie ir telefoni;
 • Sākumskolas skolēniem ir grūti būt patstāvīgiem;
 • Nav izstrādāts dienas plāns un režīms;
 • Skolotājai visu laiku ir jābūt pieejamai;
 • Grūti novērtēt skolēnu atbilstoši viņa spējām;
 • Mācību process nav pilnvērtīgs; grūtāk skolotājiem izskaidrot jauno vielu;
 • Jādarbojas divās frontēs vienlaikus – jāuzmundrina skolēni un vecāki;
 • Bērniem pietrūkst savi klases biedri un draugi!