2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Mācības attālināti. Pirmā pieredze.

Pirmā mācību diena pavisam citādāk, nekā ierasts līdz šim. To ar lielu interesi gaidīja gan skolotāji, gan skolēni. Lūk, pirmie iespaidi, pārdomas un atziņas:

Ilze Vergina, Smiltenes vidusskolas direktore:

-Šo rītu visi gaidījām ar zināmu satraukumu, kaut ieguldījām ļoti lielu darbu, lai jauno darba posmu iesāktu pozitīvi. Mums visiem tas ir kaut kas jauns. Bet, dzirdot skolotāju pozitīvās atsauksmes un redzot, cik daudzi skolēni azartiski ķērušies pie uzdevumu izpildes, pārņēma patiess prieks. Tātad Latvijas izglītības sistēma, soli pa solim gatavojoties pilnveidotā satura ieviešanai, radījusi drošu pamatu, lai skolotāji un skolēni, izmantojot iegūtās zināšanas, spētu ātri un elastīgi reaģēt uz pārmaiņām.

Paldies kolēģiem un vecākiem par sapratni! Lūdzam arī turpmāk būt atvērtiem un informēt, ja nepieciešama kāda palīdzība. Skolēniem, kuriem mājās nebija datoru, tos nodrošinājām. Cenšamies visos iespējamos veidos būt pretimnākoši.

Tāpat aicinu skolēnus un vecākus būt solidāriem un respektēt, ka e-klasi šobrīd aktīvi izmanto ne tikai mūsu skolas skolēni, bet arī visu citu Latvijas skolu bērni. Rosiniet skolēnus neklikšķināt datoru nepārtraukti un neuztraukties, ja kaut ko neizdodas izpildīt uzreiz.

Valda Cirīte, direktores vietniece:

– Šī ir jauna pieredze gan skolēniem, gan skolotājiem. Taču patiess prieks par to, ka gan bērni un jaunieši, gan vecāki ir ļoti saprotoši. Patīkami, ka daudzi skolēni kopā ar izpildītajiem darbiem atsūtījuši arī laba vēlējumus skolotājiem. Jo tikpat svarīga kā zināšanas, ir arī saskarsmes kultūra. Šis laiks mums ir devis jaunu iespēju to izkopt un pilnveidot.

Tuvākajās nedēļās labi atklāsies ikviena spēja komunicēt. Iespējams, tiks pārbaudītas kādas attiecības. Šodien jau vēl tikai pirmā diena… Bet ticu, ka mums kopā viss izdosies!

Inga Deigele, projektu vadītāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja:

– Šodien klasei, kurai mācu latviešu valodu, stundu nebija. Līdz ar to man bija iespēja izdzīvot jauno kārtību kopā ar vecāko meitu, kura mācās 4.klasē. Skolas vadība un skolotāji ieguldījuši ļoti lielu darbu, lai jaunajā situācijā nodrošinātu daudzveidīgu mācību procesu. Par to viņiem liels paldies!

Meita ar visu uzdoto tika galā salīdzinoši viegli. Sākumā bija daži jautājumi, bet tie ātri tika atrisināti. Stresu nejūtu. Manuprāt, jaunā situācija skolēniem ir laba patstāvības skola.

Kā projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” vadītāja vēlos atgādināt, ka arī šobrīd skolēni, kuriem nepieciešams papildu atbalsts mācībās, to var saņemt. Tāpat lūgt palīdzību var ikviens, kurš sapratis, ka ar saviem spēkiem uzdoto izpildīt nespēj. Jaunā situācija var radīt skolēniem un vecākiem papildu spriedzi. Tāpēc ikviens, kurš to vēlas, var konsultēties arī ar skolas psihologu.

Ceturtdien vecākiem izsūtīsim anketu, kurā īpaši vēlos rosināt vecākus rakstīt ne tikai pozitīvo, bet arī par lietām, kas sagādājušas grūtības. Tāpat priecāsimies par jaunām idejām.

Andrejs Miķis, fizikas un programmēšanas skolotājs:

-Tīkls strādāja labi. Vienīgais ieteikums – katrs mūsu klikšķis ir slodze serverim. Par to īpaši jāpiedomā, ejot e-klasē, kas šobrīd ļoti noslogota. Skolotāji daudzos mācību priekšmetos darbu izpildei devuši vairākas dienas. Līdz ar to nevajag uztraukties, ja neizdodas iekļūt e – klasē ar pirmo vai otro klikšķi. Pagaidiet kādu brītiņu un izdosies!

Programmēšanas stundās izmantoju skolas rīcībā esošos videomateriālus. Pēc to noskatīšanās skolēniem vajadzēja atbildēt uz testa jautājumiem. Lasot atsūtītās vēstules, priecājos, ka jaunieši visu sapratuši. Vairākums ir ļoti atsaucīgi. Daži uzrakstījuši, ka uzdevumus pildīs vakarā. Vismaz šobrīd visi mūsu kopīgās vienošanās ievēro un satraukumam nav pamata.

Vairāku klašu skolēni uzdevumus pildīja internetā – tur jau pavisam vienkārši uzreiz apskatīties, kā kuram iet.

Antra Alksne, 2.a klases audzinātāja:

-Diena pagāja ļoti labi. Bērni bija tik ieinteresēti, ka sūtīja vienu bildi pēc otras. Visiem arī centos iespējami ātri atbildēt.

Pirmā sazināšanās ar vecākiem un skolēniem par jauno kārtību notika jau pagājušajā nedēļā. Tāpēc šorīt notiekošais nevienam īpašus pārsteigumus nesagādāja.

Uzdevumu nebija daudz, lai bērniem neradītu stresu. Katram veicamajam darbam klāt pievienoju detalizētu skaidrojumu, lai skolēni iespējami vairāk varētu izdarīt paši, neprasot palīdzību vecākiem. Tāds ir arī  mans ieteikums kolēģiem.

Ilma Reimane, 11.a klases audzinātāja, fizikas un matemātikas skolotāja:

-Spriežot pēc tā, kādā tempā daudzi skolēni atsūtīja izpildītos uzdevumus, vairākums bija ļoti gaidījuši, kad beidzot varēs ķerties klāt pie darba… Būtiskāko par mācību norisi ar vecākiem un arī audzināmo klasi izrunājām jau iepriekšējā nedēļā. Līdz ar to šajā ziņā jautājumu nebija. Arī šodien visu neskaidro ātri atrisinājām. Ja skolēniem radās kādi jautājumi par uzdoto, sazinājāmies WhatsApp.  To, kā iet ar uzdevumu izpildi soma.lc, skolotāji uzreiz viegli var redzēt.

Mans ieteikums skolēniem: ja rodas kādas neskaidrības vai jautājumi, noteikti nekautrējieties, zvaniet vai rakstiet! Lai nepārslogotu serveri, nesteidzieties laikā, kad e-klasei vislielākais noslogojums, zibenīgi izpildīt darbus, kuru nodošanas termiņš ir pēc nedēļas!

Arī kolēģi ir ļoti pretimnākoši un respektē vadības lūgumu: sabalansēt uzdevumus, lai ģimenē, kurā vairākiem skolēniem viens dators, uzdoto paspētu noteiktajā laikā izpildīt visi.

Jurģis Jurka, 9.b klases audzinātājs, sporta skolotājs:

-Skolēni ir fiziski aktīvi. To var redzēt arī viņu publikācijās sociālajos tīklos. Daudzi jaunieši priecājas par viņiem atsūtītajām treniņu programmām, par iespēju izmantot gadžetus u.c. modernās ierīces.

Pirmo e –pasta vēstuli par to, kā gājis, saņēmu jau šorīt plkst. 7.00 – tajā bija laiks, kurā viens puisis vakar noskrējis 3 km krosu, kas bija šodien plānotais uzdevums. Tiem, kas nolēmuši pašmaukties, iesaku to nedarīt, jo nākamās nedēļas uzdevums būs cieši saistīts ar šīs nedēļas darbiņu. Tiem, kuri tagad paslinkos, nāksies pastrādāt vairāk.

Arī kā klases audzinātājam jaunā kārtība problēmas nesagādā. Gan jaunieši, gan viņu vecāki ir ļoti atsaucīgi.

Meita, kura mācās 5.klasē, jau līdz plkst. 12.00 visus uzdevumus bija izpildījusi. Kopīgi izveidojām tabulu, kurā viņa ierakstīja visus darāmos darbus. Izpildītie uzdevumi ar lielu prieku tika izsvītroti. Līdz ar to netiks aizmirsti arī tie, kas vēl jāpilda.

Jaunā kārtība prasa lielāku skolēnu pašdisciplīnu. Tā iemācīs labāk plānot savu laiku, apzināties, kurās jomās nepieciešama skolotāju palīdzība un kas ir vairāk viņu pašu atbildība. Manuprāt, tā ir ļoti vērtīga pieredze.

Līga Osma, 4.d klases audzinātāja, 1.klašu mūzikas skolotāja:

-Vairākums skolēnu līdz plkst.12.00 jau visu uzdoto bija paveikuši un rakstīja, ka viņiem tas grūtības nesagādājis. Ar dažiem sazināsimies vēlāk. Ikvienu, kuram kaut kas nav skaidrs, rosinu zvanīt vai rakstīt un prasīt. Bērniem patīk pārmaiņas un izskatās, ka vairākums šobrīd izbauda to, ka no rīta var palikt mājās, mācīties pie sava datora.

Meita Laine, kura mācās 6. klasē, uzdoto pildīja mazliet ilgāk, bet viņai ir arī vairāk stundu, nekā ceturtklasniekiem. Pirmajā brīdī meita gribēja iespējami ātrāk ieskatīties visos uzdevumos. Iesāka vienu, tad izdomāja, ka tomēr pildīs citu. Beigās jau saprata, ka tā nevajag. Respektēju, ka tā ir tikai pirmā diena un pie pārmaiņām jāpierod. Jāapbruņojas ar pacietību!

Jaunākajai meitiņai Elisai, kurai četri gadi, nopirkām dažādas grāmatas un burtnīcas. Mājās mācīsimies burtus un ciparus.

Mūzikas stundās esmu sagatavojusi uzdevumu, kuru mēneša laikā pakāpeniski izpildot, iegūsim daudz jauku video, kuros bērni muzicē kopā ar ģimenēm.

Regīna Melzoba, 5.b klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja:

– Mācību vielu šobrīd neņemsim tādā tempā, kā to darītu skolā. Taču domāju, ka ilgtermiņā tas problēmas nesagādās. Būsim  savstarpēji atbalstoši un saprotoši, un gan jau kopā tiksim ar visu galā!

Esmu rosinājusi visus skolēnus uzreiz rakstīt un jautāt, ja rodas kādas neskaidrības. Vairāki to arī darīja. Pieļauju, ka vēlāk jautājumu būs vairāk. Esmu gatava uz tiem atbildēt.

Arī no skolas vadības esmu izjutusi tikai ļoti lielu atbalstu un sapratni. Tiklīdz rodas kāds jautājums, tas ātri tiek atrisināts.

Ilze Ciemiņa, Smiltenes vidusskolas vecāku padomes pārstāve, 4. a klases skolēnu Markusa un Adriana Auziņu mamma:

-Diena pagāja viegli, puikas jaunajā kārtībā bija ļoti ieinteresēti un ar visu uzdoto ātri tika galā. Uzskatu, ka tā mums visiem ir jauna un ļoti vērtīga pieredze. Bērni mācās būt atbildīgāki.

Lai nepārslogotu serveri, puikas uz lapas izrakstīja mācību stundas un uzdoto. Tiklīdz kādu darbiņu izpildīja, to priecīgi izsvītroja.

Fizkultūrā bija uzdots noskriet 2 km. Braucām uz kartingu trasi un visi kopā noskrējām arī to. Galvenais – lai visiem laba veselība, miers un pacietība! Ļausimies jaunajai pieredzei un priecāsimies par iespēju būt vairāk kopā ar mīļajiem!

Marta Rabāce, 11.a klases skolniece:

-Domāju, ka šobrīd daudz lielāks iedrošinājums nepieciešams skolotājiem. Mums, skolēniem tikai atliek atvērt e- klasi, ieskatīties sagatavotajos mācību materiālos, uzdevumos un tos izpildīt.

Lai arī temati, kurus šobrīd apgūstam, nav vienkāršākie, man jaunā kārtība grūtības nesagādāja. Pirmajā brīdī bija neliela nedrošība, jo klasē pierasts – tiklīdz rodas kāds jautājums, blakus ir skolotāja, kurai var pajautāt. Taču mūsu klasei gan matemātikā, gan fizikā izveidotas WhatsApp grupas, kurās ikviens var jautāt un skolotāji arī iespējami ātri atbild.

Mans ieteikums tiem, kuriem ar mācībām neveicas tik viegli, – nekautrēties un iespējami ātri lūgt skolotāja palīdzību, visu neskaidrot censties noskaidrot.

Jānis Aivis Ceriņš, 12.b klases skolēns:

-Viss bija labi. Ja kādā mācību priekšmetā kopā ar klasesbiedriem sapratīsim, ka nepieciešams skolotājiem uzdot vairāk jautājumu, tad veidosim WhatsApp grupas. Pozitīvi ir tas, ka paši varam plānot savu dienu. Skolotāji atsūtījuši daudz vērtīgu mācību materiālu. Vajadzīgo informāciju var atrast arī mācību grāmatās un internetā. Domāju, ka tiem, kas vēlas mācīties un pieraduši to regulāri darīt līdz šim, problēmu nav arī tagad.

Man patīk, ka kompetencēs balstītais izglītības saturs rosināt skolēnus domāt pašiem, nevis tikai kā  robotiem izpildīt komandas.

Arī par to, ka centralizētie eksāmeni svešvalodā tika pārcelti uz maiju, neuztraucos – būs vairāk laika sagatavoties! Mūsdienās, taču, ir tik daudz iespēju, kā trenēties un pilnveidot zināšanas visās jomās!

Baiba Vahere