2024. gada 17. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Norit projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” īstenošana

Smiltenes novada dome īsteno projektu Nr.9.3.1.1/19/I/049 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”. Līdz šim brīdim projekta ietvaros ir izstrādāti būvprojekti “Jauniešu mājas un ģimeniskai videi pietuvinātas mājas jaunbūve”, “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra ēkas pārbūve” un “Grupu dzīvokļu ēkas pārbūve”.

Šobrīd norisinās būvprojekta “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra ēkas pārbūve” ekspertīze.

Projekta mērķis ir attīstīt jaunus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Smiltenes novadā. Tā būs iespēja projektā iesaistītajām mērķa grupām saņemt atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai, bet bērniem augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē, ietverot preventīvos pasākumus, lai novērstu institūciju pakalpojumu nepieciešamību.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 998 830,26 EUR, no kurām ERAF finansējums ir 967 982,55 EUR, Valsts budžeta dotācija ir 42 705,11 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2022.gada decembrim.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja Ira Punkstiņa