2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzies projekts “Pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā”

2023. gada nogalē, decembrī, noslēdzies projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā”. Dažādās aktivitātēs laikā no 2017. gada iedzīvotājiem ir bijusi iespēja uzlabot savu veselību fiziskās aktivitātēs un piedalīties izzinošās lekcijās un pasākumos par veselības veicināšanas tēmām.

Projekts īstenots 2 kārtās. Pirmā kārta ilga no 2017. gada maija līdz 2020. gada maijam, bet otrā kārta no 2020. gada maija līdz 2023. gada 15. decembrim. Projekta laikā iedzīvotājiem piedāvāts plašs aktivitāšu klāsts – nūjošana, joga, slēpošanas pārgājieni, peldēšanas nodarbības bērniem un senioriem, dažādi semināri, pārgājieni un riteņbraukšanas pasākumi, meistarklases par veselīga ēdiena pagatavošanu, fizioterapeita nodarbības un vēl daudzi citi. Visas nodarbības īstenotas ar mērķi uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Smiltenes novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. Visas projekta aktivitātes iedzīvotājiem bija pieejamas bez maksas.

Projekta otrā kārta tika uzsākta 2020. gada maijā, bet saistībā ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, nodarbības aktīvi sāka notikt tikai no 2021. gada. Kopumā otrās kārtas ietvaros notikušas 1097 nodarbības, kur līdz 2021. gada 31. jūlijam tika organizētas 165, 2021. gada otrajā pusē – 136, 2022. gadā – 340, bet 2023. gadā – 456.

Aizvadīto aktivitāšu vidū bijuši 12 pārgājieni un riteņošanas pasākumi (“Ieriteņo vasarā un rudenī”, ziemas un pavasara pārgājieni, pārgājiens “Spocīns Jocīns”), 286 vingrošanas nodarbības fizioterapeita pavadībā, 257 jogas nodarbības, 39 zumbas aktivitātes, 114 crossfit treniņi, 71 peldēšanas nodarbība bērniem un 43 peldēšanas reizes senioriem, kas tika organizētas Priekuļu peldbaseinā “Rifs”, 9 slēpošanas pārgājieni, 70 psihologa lekcijasvecākiem un bērniem, 72 nūjošanas, 48 veselīga uztura meistardarbnīcas, 6 velo apmācības nodarbības sākumskolas bērniem, kā arī vairākas citas aktivitātes. Visa informācija par projekta piedāvātajām aktivitātēm tika publicēta pašvaldības informatīvajā izdevumā “Smiltenes novada pašvaldības vēstis”, pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, sadaļā “Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā”, kā arī sociālo tīklu vietnes Facebook kontā “Veselības veicināšanas pasākumi Smiltenes novadā”.

Kopš Administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā, Smiltenes novadā tika īstenoti 3 veselību veicinoši projekti, kur aktivitātes tika organizētas katra projekta vēsturiskā novada teritorijā, tomēr šogad, lai arī ar nedaudz atšķirīgu katra projekta noslēguma termiņu, visi ir noslēgušies.

Bijušā Raunas novada projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas un Drustu pagastos (9.2.4.2/16/I/043)” noslēdzās 31.08.2023. Bijušā Smiltenes novada projekts „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)”  – 15.12.2023.Apes “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos (9.2.4.2/16/I/057)” – 31.12.2023.

Pateicamies visiem Smiltenes novada iedzīvotājiem par aktīvu dalību projekta piedāvātajās aktivitātēs! Aicinām arī turpmāk būt sportiski aktīviem un pavadīt laiku svaigā gaisā vai iekštelpās, jo regulāras fiziskas aktivitātes ir labas veselības un pašsajūtas priekšnoteikums jebkurā vecumā. Tāpat rosinām pielietot projekta lekcijās un izglītojošās nodarbībās iegūtās zināšanas!

Informāciju par fizisko aktivitāšu iespējām Smiltenes novadā, kā arī veselību veicinošiem pasākumiem aicinām meklēt arī Smiltenes novada Sporta pārvaldes Facebook kontā, kā arī citos pašvaldības un tās iestāžu komunikācijas kanālos.

 

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste

 

Vita Grigule

Smiltenes novada pašvaldības

Projektu vadītāja