2024. gada 18. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzies projekts “Treniņš – meistarības pamats”

2018.gada nogalē biedrība “Mednieku klubs “Laiksne”” uzsāka projekta “Treniņš – meistarības pamats” īstenošanu. Projekta mērķis – izveidot stacionāru šautuvi Smiltenes novadā. Projekta ietvaros iegādāta un izstādīta kustīga mērķa iekārta. Uzstādītā iekārta palīdzēs sagatavot mednieku kandidātus valsts noteiktajiem praktiskajiem jauno mednieku eksāmeniem (šaušanas), kā arī attīstīs sporta sabiedriskās aktivitātes un šaušanas sporta entuziastu tūrismu.

Biedrība “Medniekus klubs “Laiksne”” ir saņēmusi atļauju otrās kategorijas šautuves izveidošanai un darbībai. Stacionārā sporta un medību šaušanas iekārtu uzstādīja SIA “Metāldekors”.
Projekta kopējais finansējums 4404,40 EUR, no tā ELFLA fonda publiskais finansējums 3963,96 EUR un Smiltenes novada domes līdzfinansējums 440,44 EUR.
Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Abulas lauku partnerība” un LAD mājaslapā.