2024. gada 19. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēgusies projektu līdzfinansēšanas konkursa “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgi vai izglītojoši pasākumi” I kārta

Šī gada 27.maija Smiltenes novada domes kārtējā sēdē deputāti apstiprināja rezultātus līdzfinansēšanas konkursa I kārtā kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu īstenošanai Smiltenes novadā, kur kā atbalstāmo aktivitāšu prioritāte bija noteikti Smiltenes pilsētas 100 gadu pasākumi.

Līdzfinansēšanas konkursa mērķis ir atbalstīt pasākumus vai aktivitātes, kas tapuši pēc iedzīvotāju vai radošo organizāciju iniciatīvas, kas izglīto sabiedrību, bagātina Smiltenes novada kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu Smiltenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un jaunu kultūras tradīciju radīšanā, novada vārda un tēla popularizēšanā. Šai kārtai projektu līdzfinansēšanas konkursā Smiltenes novada domes budžetā tika atvēlēti 5000,00 EUR.

Konkursam norādītajā laikā tika iesniegti 2 projekti, kuriem Smiltenes novada domes izveidotā un apstiprinātā konkursa vērtēšanas komisija veica izvērtēšanu un apstiprināja vienu projektu, kurš tiks īstenots projektu pieteikumā norādītajā termiņā.

Projekta pieteikuma iesniedzējs – biedrība “Sabiedrība un attīstība” konkursam pieteica projektu “Tūrisma piedāvājums Smiltenes kultūras mantojuma popularizēšanai”. Šī projekta ietvaros Tautas lietišķās mākslas studijai “Smiltene” kā tūrisma piedāvājuma vietai tiks izveidots logo, vides objekts, izkārtne, informējoši un izglītojoši materiāli elektroniskā un drukātā veidā, kā arī video sižets. Tas nepieciešams, lai popularizētu Smilteni kā tūrisma galamērķi, kas piedāvā apzināties latvisko identitāti caur tradicionālo amatu prasmēm, Smiltenes novada tautas tērpu. Projekta īstenošanas atbalstam tika piešķirts līdzfinansējums 2000 EUR apmērā.

 

Velga Mālkalne
Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes vadītāja p.i.