2024. gada 2. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Notiek Drustu kapsētas digitalizācija

Pagājušā gada maijā Lauku atbalsta dienests apstiprināja projektu Nr. 23-09-AL18-A019.2201-000006 “Drustu kapsētas digitalizācija”. Jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA “Cemety” par Drustu kapsētas digitalizāciju 2,75 ha platībā, informācijas datu digitalizēšanu, ievadīšanu, uzturēšanu sistēmā un Drustu kapsētas plāna vizualizāciju, kas tiks novietota pie Drustu kapsētas labi redzamā vietā.

Šobrīd kapsēta ir uzmērīta, daļai no apbedījuma vietām ir veiktas fotofiksācijas un datu fiksācijas, kā arī tās jau ir digitalizētas. Šie paši darbi tiek plānoti arī atlikušajai daļai. Pēc tam sekos kvalitātes kontrole un iedzīvotāju iesaiste datu precizēšanā, kas tiks izziņota vēlāk gan pašvaldības, gan SIA “Cemety” mājaslapās un sociālajos mēdijos. Darbus plānots paveikt līdz šī gada vasarai.

Saskaņā ar projekta izmaksu tāmi attiecināmās izmaksas ir 4779,50 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 4301,55 EUR un Smiltenes novada pašvaldības finansējums 477,95 EUR.

Projekts tiek īstenots ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai “Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2022. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” finansējumu un Smiltenes novada pašvaldības atbalstu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Attīstības un plānošanas nodaļa