2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Oktobris Jāzepa Vītola memoriālajā muzejā “Anniņas”

Rudens ienesis ne tikai pārmaiņas dabā, to padarot krāsaināku, bet atnācis ar pārmaiņām Jāzepa Vītola “Anniņās”. Par muzeja vadītāju darbu uzsākusi Sanita Sproģe, bet turpmāk krājuma glabātāja amata pienākumus veiks Sintija Levica.

12.oktobrī uz nodarbību muzejā bija ieradušies Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupiņa, bet 20.oktobrī – 1.klase. Bērni noklausījās stāstījumu par Jāzepu Vītolu un iepazina viņu vairāk, skatoties fotogrāfijas. Uzzināja par komponista mīļdzīvniekiem – papagailīti Pēterīti un sunīti Duksīti. Radoši darbojoties pa pāriem, salika papagailīša attēlu. Katrs bērns no papīra izlocīja sunīti un salika no zilbēm vārdus. Āra teritorijā, atpazīstot objektus un sekojot norādēm, meklēja paslēptās kārbiņas ar uzdevumiem. Bija gan jādzied, gan jāiet rotaļās, kā arī tika noskaidrots skaļākās balss īpašnieks un veiklākais skrējējs.

Bērni uzzināja, kādas profesijas pārstāvji strādā muzejā, ko viņi dara un kādas zināšanas nepieciešamas darbam. Muzeja vadītāja pastāstīja par āra informatīvajiem stendiem un parādīja, kā ar viedtālruņa palīdzību, noskenējot QR kodu, var noklausīties “Gaismas pili” un pabūt Vītolsvētkos.

22.oktobrī notika Foto orientēšanās pasākums Gaujienā pa Jāzepa Vītola sēņošanas vietām. Orientējoties pēc kartes, atpazīstot dotos attēlus, dalībniekiem bija jāatrod dažādas vietas muzeja apkārtnē, Gaujas un ciemata teritorijā. Visās atpazītajās vietās jānofotografējas, kā arī jāizpilda uzdevumi. Vērīgākie dalībnieki pat atrada pa kādai sēnei!

Lai iepazītu Gaujienas muižu un piedzīvotu “Tikšanos ar Jāzepu Vītolu”, pie mums ciemojās ekskursanti no Latvijas, Igaunijas un Norvēģijas.

Ikvienam, gan gaujienietim, gan viesim, Gaujienas muižas dabas jaukumu baudīšanu un kultūras mantojuma iepazīšanu, tīkamāku dara muzeja apkārtnē izvietoti informatīvie stendi, soliņi un nojumes, kas tapuši īstenojot projektu “Kultūrvides pilnveidošana Gaujienas muižas parkā” Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Sanita Sproģe
Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas” vadītāja