2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Pabeigti būvdarbi projektā “Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Launkalnes ciemā”

Pabeigti būvdarbi projektā “Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Launkalnes ciemā”

26.maijā pabeigti darbi pie aktīvās atpūtas laukuma izveidošanas Launkalnes ciemā. Būvdarbus veica SIA “ASE”.  Projekta rezultātā tika labiekārtots sporta laukums Launkalnes ciemā. Projekta ietvaros tika atjaunots basketbola laukums un volejbola laukums, kuram uzbērtas jaunas smiltis un uzstādīts jauns tīkls. Sporta laukumam izveidots arī žogs, kā arī uzstādīta pārvietojamā tualete.

Projekta  “Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Launkalnes ciemā” Nr. 16-09-AL10-A019.2203-000001 mērķis bija Launkalnes ciemā attīstīt un labiekārtot aktīvās atpūtas dabā infrastruktūru. Projekta mērķa sasniegšana ir vērsta uz iedzīvotāju līdzdalības, savstarpējās sadarbības veicināšanu, kas dotu iespēju iedzīvotājiem kļūt saliedētākiem, draudzīgākiem un uzturēt savu ķermeni labā fiziskā formā.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas ir 9870,83 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 8883,75 eiro un pašvaldības finansējums plānots 987,08 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja:
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja Zelma Mičule