2023. gada 2. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Pakalpojumu nodrošināšana deinstitucionalizācijas ietvaros Smiltenē tiks uzticēta biedrībai “Cerību spārni”

Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 24. augusta sēdē lemts par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Cerību spārni”. Līdz ar šo saistību stāšanos spēkā, biedrība uzņemsies sociālo pakalpojumu nodrošināšanu pieaugušajiem ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Jau iepriekš informēts, ka 2016. gadā Smiltenes novada pašvaldība noslēgusi līgumu par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu, kur paredzēts veikt deinstitucionalizācijas pasākumu, kas paredzēts Eiropas Savienības fonda projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Savukārt 2019. gadā slēgts līgums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Smiltene”” īstenošanu atbalsta mērķa “Pakalpojumu un infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ieviešanai. Projektu mērķis ir nodrošināt ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu personām ar invaliditāti un radīt infrastruktūru šīs palīdzības sniegšanai.

Šī gada decembrī ekspluatācijā tiks nodots projekta infrastruktūrā plānotais grupu dzīvoklis Smiltenē, Dakteru ielā 14B, kur būs iespējams nodrošināt atbalstu 16 personām. Projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros piecu gadu garumā paredzēts mērķa grupai nodrošināt grupu dzīvokļa (mājvietas) iespējas. Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā pilngadīgām personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinās: dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, speciālizētās darbnīcas pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Lai nodrošinātu minēto palīdzību, nepieciešams sociālo pakalpojumu sniedzējs, kurš spētu īstenot šādu atbalstu. Smiltenes novada pašvaldības iestādei – Sociālajam dienestam – nav iespēju to nodrošināt, jo nav šādam mērķim paredzētu amata vienību, iepriekšējas pieredzes šāda atbalsta sniegšanā. Jaunu amata vietu un struktūrvienību izveide prasītu papildu administratīvos un finanšu ieguldījumus, tāpēc lemts par pakalpojuma sniedzēja piesaisti, kam tos deleģēt.

Lai noskaidrotu pretendentu, kuram turpmāk tiks lietošanā nodotas pašvaldības ēkas Dakteru ielā 14A un Dakteru ielā 14B, veikta tirgus izpēte. Pēc četru iesniegto pretendentu izvērtēšanas par labāko atzīta biedrība “Cerību spārni”, kas ne tikai atbilst visām kvalifikācijas un pieredzes prasībām, bet arī spēja piedāvāt zemāko pakalpojuma cenu.

Līdz ar līguma slēgšanu par deleģējamo pienākumu uzņemšanos, biedrības “Cerību spārni” pārziņā būs telpas Dakteru ielā 14A un Dakteru ielā 14B, kur projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros tiks īstenoti visi augstāk minētie sociālie pakalpojumi. Pēc līguma slēgšanas, pakalpojumu sniegšanu biedrība uzņemsies uz vienu gadu.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste