2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Palsmanes iedzīvotāji sanāksmē izvirza nākamā gada prioritāros darbus 

2023. gada 20. septembrī aizvadīta pašvaldības pārstāvju tikšanās ar Palsmanes pagasta iedzīvotājiem. Konstruktīvā sarunā pagasta pārvaldes vadītāja un iedzīvotāji izvirzīja nākamā gada prioritāros darbus, aicinot pašvaldības vadību budžeta plānošanā tos atbalstīt.

Sanāksmi atklāja Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja Tigna Podniece, atskatoties uz tiem darbiem, kas ir paveikti šajā gadā un izvirzot pagasta pārvaldes nākamos prioritāros darbus. Kā viens no svarīgākajiem prioritāriem investīcijas projektiem ir gājēju ietves un apgaismojuma projektēšana un izbūve ciema centrā gar valsts autoceļu V243 Blome – Birzuļi – Palsmane, lai uzlabotu satiksmes un gājēju drošību. Līdzdalības projekta ietvaros plānots izveidot ūdens apgādes vietu Palsmanes kapsētā, aktuāli ir uzstādīt norādes, kā arī jārisina publisko labierīcību pieejamības jautājums. Kā neizdarītie darbi, kas jāturpina kopā ar iedzīvotajiem darīt – ierobežot un apkarot latvāņu izplatīšanos,  ciema teritorijā jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas (krājtvertnes, individuālās attīrīšanas iekārtas, septiķi). Uzrunājot palsmaniešus, T. Podniece izteica pateicību viņiem un visām aktīvajām pagasta nevalstiskajām organizācijām par atbalstu un līdzdalību pagasta attīstībā, īstenojot dažādas iniciatīvas un projektus. Viņa aicināja iedzīvotājus izmantot projekta radīto iespēju un būt aktīvākiem sabiedrības veselības veicināšanas pasākumu apmeklētājiem. Pašvaldības vadībai pagasta pārvaldniece lūdza risināt ar skolēnu pārvadājumu tīklu saistītus jautājumus, lai būtu skaidri nosacījumi, kādās robežās katram pagastam jānodrošina skolēnu pārvadājumi.

Turpinājumā pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš un izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe iedzīvotājiem skaidroja par budžeta ieņēmumu un izdevumu pozīcijām, lielākajiem novada attīstības projektiem un pagasta prioritāriem darbiem. Diskusijas daļā iedzīvotāji jautāja par skolu tīkla sakārtošanas turpmākajām rīcībām, norādīja par Upes ielas un Palsmanes pamatskola pievedceļa slikto stāvokli. Iedzīvotājus neapmierina pašvaldības tīmekļvietne, kur grūti ir atrast vai nav informācija par izglītības un kultūras pasākumiem. Iedzīvotāji rosināja plānot kultūras pasākumus tā, lai tie nepārklātos vismaz kaimiņu pagastos, savukārt pašvaldības speciālistu darbā jāuzlabo savlaicīga atbilžu sniegšana. Budžeta plānošanas kontekstā iedzīvotāji vēlētos izprast, pēc kādiem kritērijiem tas tiek sastādīts, vai tiek ievērota vienlīdzība starp iestādēm un pagastiem. 

Iedzīvotāji novērtēja atjaunoto pamatskolu, iespēju doties uz Smiltenes Mākslas, Mūzikas skolām, līdzfinansēšanas projektu konkursu, sociālo atbalstu, ko sniedz biedrība “Palīdzēsim viens otram”. Kā nozīmīgākos investīciju projektu iedzīvotāji saredz – jau pieminēto gājēju ietves izbūvi, ko gaida ar gadiem, ielu apgaismojuma atjaunošana, jo infrastruktūra ir novecojusi, pamatskolai nepieciešama sporta zāle un laukums, vēlētos labiekārtojumu un tīrīšanu peldvietai uzstādinājumā pie Kļavaisas upes.

Nākamās sanāksmes notiks: 26. septembrī – Apē, Apes tautas namā; 28. septembrī – Gaujienā, Gaujienas muižas pilī. Sanāksmju sākums plkst. 18.00.

Prezentācijas un atskatus no visām aizvadītajām tikšanās reizēm var aplūkot Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Sabiedrība”/”Sabiedrības līdzdalība”/”Tikšanās ar iedzīvotājiem”.

 

Sagatavoja

Marita Mūze, Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas nodaļas vadītāja