2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Par Eiropas Padomes Ainavas balvas Latvijas nacionālās atlases rezultātiem

2021. gada 15. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) tiešsaistes seminārā paziņoja Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētā konkursa “Eiropas Padomes (EP) Ainavas balvas” Latvijas nacionālās atlases īpašo nomināciju ieguvējus un uzvarētāju, par ko kļuvis Latvijas Dabas fonds ar projektu “Ainavas runā. Dabas daudzveidība Latvijas ainavās”. Pateicības rakstu par kompleksu teritorijas attīstīšanu, līdzsvarojot vides aizsardzības un daudzveidīgas izmantošanas risinājumus saņēma Smiltenes novada pašvaldības pieteiktais projekts “Tepera ezera Smiltenē hidrotehnisko būvju rekonstrukcija un ezera tīrīšana”. 

2020. gadā notika jau sestā Latvijas nacionālā atlase, kurā tika saņemti kopumā pieci pieteikumi no četrām pašvaldībām un vienas sabiedriskās organizācijas. Pieteikumi saņemti no Kurzemes (Skrundas novada), Zemgales (Jaunjelgavas novada), Vidzemes (Smiltenes novada) un Latgales (Daugavpils pilsētas) reģioniem, savukārt Latvijas Dabas fonda projekts attiecināms uz visu Latviju. Ar pieteikumiem var iepazīties: https://www.varam.gov.lv/lv/eiropas-padomes-ainavas-balva 

Pieteiktie projekti veltīti gan ūdenstilpju režīma uzlabošanai, gan ūdensmalu attīstīšanai un labiekārtojumam, gan pilsētvides uzlabošanai, gan Latvijas ainavas būtiskāko elementu raksturošanai un izpratnes veicināšanai par ainavu mainību.   

Šogad nacionālās atlases vērtēšanas komisija izvirzīja arī īpašas nominācijas:   

EP Ainavas balva ir motivējošs instruments, lai sekmētu un izceltu vietējo vai reģionālo varas iestāžu un nevalstisko organizāciju ieguldījumu ainavu aizsardzībā, pārvaldībā un plānošanā, kuru var izmantot par piemēru visās šīs konvencijas dalībvalstīs. EP Ainavas balva tiek piešķirta konkursa ietvaros, kura sesijas tiek organizētas reizi divos gados.   

Katrā konkursa sesijā no katras konvencijas dalībvalsts var piedalīties viens pretendents. Lai noteiktu Latvijas pārstāvi Eiropas līmeņa konkursam, kopš 2010. gada VARAM reizi divos gados organizē šīs balvas nacionālo atlasi. Nacionālajā atlasē var piedalīties valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības un biedrības vai nodibinājumi. Iesniegtos pieteikumus saskaņā ar EP rekomendācijās izvirzītiem kritērijiem vērtē un lēmumu par Latvijas pretendentu konkursa finālam Latvijā pieņem starpinstitucionāla vērtēšanas komisija, kuru apstiprina VARAM valsts sekretārs.  

Eiropas fināla dalībnieki tiek iekļauti starptautiskā finālistu aliansē, kas paver plašākas sadarbības iespējas. EP Ainavas balva tiek organizēta saskaņā ar Eiropas ainavu konvencijas 11. pantu. Par konvencijas saistību izpildes koordinēšanu saskaņā ar likumu  Par Eiropas ainavu konvenciju Latvijā ir atbildīga VARAM.   

Avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietne www.varam.gov.lv