2024. gada 18. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Par LM ziņojumu par paveikto Covid-19 izplatības mazināšanai ilgstošas sociālās aprūpes centros

Sociālajos aprūpes centros (SAC) ir veikti visi nepieciešami sagatavošanās darbi un 10. februārī jau ir sākta klientu un darbinieku vakcinācija pret Covid-19.

 

Labklājības ministre Ramona Petraviča: “Beidzot ir sākta vakcinācija sociālās aprūpes centros, līdz ar to esam sagaidījuši sākumu izejas posmam no Covid-19. Vienlaikus šī procesa efektīva norise ir tieši saistīta ar veiksmīgu Covid-19 izplatības mazināšanas rīcības plāna izpildi.  Tikai pēc vakcinācijas pabeigšanas un vīrusa izplatības apturēšanas varēs domāt par stingro ierobežojumu un drošības pasākumu mīkstināšanu.”

 

Operatīvai saziņai starp Labklājības ministriju (LM) un SAC izveidota vienota e-pasta adrese – [email protected] un  informatīvais tālrunis 80200992. Katrā SAC noteikta atbildīgā kontaktpersona, kura rūpējas par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, eksprestestēšanas nodrošināšanu,  vakcinācijas procesa norisi un savlaicīgu saziņu ar atbildīgajām institūcijām, kā arī klienta tuviniekiem.

 

Ceturtdien, 11. februārī, valdības sēdē izskatīts un pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums par šī plāna izpildes gaitu. Kopumā Rīcības plānā iekļauti 39 uzdevumi, no kuriem 6 ir izpildīti un 33 ir izpildes procesā.

 

Ziņojumā teikts, ka ir noslēdzies publiskais iepirkums Covid-19 antigēna eksprestestu iegādei un piegādei SAC. Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra (VALIC) organizētajā iepirkumā saņemti 25 piedāvājumi. Drīzumā plānota iepirkuma noslēgšanās un testus saņems visas aprūpes iestādes.

 

Ir pieņemti arī grozījumi noteikumos par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem, kuru rezultātā epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu saraksts papildināts ar pulsa oksimetriem, un VALIC jau ir izsludinājis publisko iepirkumu to piegādei.

 

LM ir sagatavojusi arī informāciju par skābekļa aparātu nepieciešamību SAC, ieguvumiem no to izmantošanas klientu aprūpē un šādu aparātu iegādes ietekmi uz budžetu. Ziņojumā arī norādīts, ka valsts kompensē izdevumus par piemaksu SAC personālam, kuri strādā ar klientiem, kuriem ir konstatēta Covid-19 infekcija.

 

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektā ir iekļauti pasākumi 150 ilgstošas sociālās aprūpes institūciju pielāgošanai epidemioloģiskā apdraudējuma situācijai un piecu  jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstībai pašvaldībās, kuru kopējais finansējums ir 26,5 miljoni EUR.

 

Informāciju sagatavoja: Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists