2024. gada 24. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Pasniegti pateicības raksti 11 Smiltenes novada iedzīvotājiem par piedalīšanos 1991. gada janvāra barikādēs

Otrdien, 10.aprīlī,  Smiltenes pilsētas kultūras centrā  1991.gada barikāžu dalībnieku biedrības  pārstāvji svinīgi pasniedza pateicības rakstus 11 Smiltenes novada iedzīvotājiem par piedalīšanos 1991. gada janvāra barikādēs.

Svinīgajā pasākumā uzrunas teica Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības Apbalvošanas komisijas priekšsēdētājs, barikāžu laika Tautas Frontes priekšsēdētājs, Saeimas deputāts Romualds Ražuks un 1991. gada barikāžu muzeja direktors Renārs Zaļais.

Biedrības pārstāvji, uzrunājot pateicības rakstu saņēmējus, uzsvēra, ka ir  svarīgi pateikt paldies cilvēkiem, kuri riskēja ar dzīvību, lai barikādēs nosargātu Latvijas valsts neatkarību tik vēsturiski izšķirošā notikumā. Ir svarīgi, ka šī pateicība nonāk ne tikai pie barikāžu dalībniekiem, bet paliek arī katrā ģimenē, kā liecība,  ka viņu tuvinieks ir aizstāvējis Latviju.

Pateicības rakstus pasniedza Gunai Almeisterei, Ainai Čukurei, Vijai Grosbergai, Dagnijai Kalniņai, Dzintrai Klaperei, Guntai Ķikānei, Mudītei Lasmanei, Mārai Puķitei, Valdim Rudzītim. Pateicības raksti piešķirti arī Indrai Javai un Ansim Nātrem.

Pateicības rakstu barikāžu dalībniekam piešķir par 1991. gada janvārī un augustā parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī par barikāžu dalībnieku morālo un materiālo atbalstīšanu. To piešķir tikai tādai personai, kas nav apbalvota ar 1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi. Tos piešķir uz iesnieguma pamata par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvārī – augustā.

Marita Mūze,sabiedrisko attiecību speciāliste