2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Pašnodarbinātajiem no nākamā gada sociālās apdrošināšanas kārtība nemainīsies

 

 

No  2022. gada 1. janvāra pašnodarbinātajiem saglabāsies tāda pati sociālās apdrošināšanas kārtība, kāda likumā ir noteikta no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim.

To paredz likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””, kas otrdien, 7. septembrī, pieņemts valdības sēdē. Par to vēl jālemj un jābalso Saeimai.

Likumprojekts paredz, ka no nākamā gada pašnodarbinātie, kuru ienākumi nesasniedz minimālo algu mēnesī, maksās 10 % pensiju apdrošināšanai no faktiskā ienākuma. Tie pašnodarbinātie, kuru ienākumi sasniedz vai pārsniedz minimālo algu mēnesī, maksās 31,07 % no brīvi izraudzīta iemaksu objekta, kas nav mazāks par minimālo algu mēnesī, un 10 % pensiju apdrošināšanai no izvēlēta iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības.

Pašnodarbinātajiem, kuri gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas, 10 % pensiju apdrošināšanai būs jāaprēķina par gadu un jāsamaksā līdz 23. janvārim.

Labklājības ministrs Gatis Eglītis: “Esmu gandarīts, ka sadarbībā ar Zemkopības ministriju un lauksaimnieku organizācijām esam atraduši labvēlīgu pašnodarbinātā sociālās apdrošināšanas kārtību lauksaimniecības nozarē strādājošajiem. Raugoties Saeimas virzienā, paredzu spraigas diskusijas un daudzus deputātu priekšlikumus tālākiem likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” uzlabojumiem pirms plānotās stāšanās spēkā 2022. gada 1. janvārī.”

Lai pašnodarbinātie arī turpmāk varētu veikt obligātās iemaksas no faktiskiem ienākumiem, būs jāiesniedz ienākumu prognoze Valsts ieņēmumu dienestam (VID) – par I ceturksni līdz 17. janvārim, par II ceturksni līdz 17. aprīlim, par III ceturksni līdz 17. jūlijam un par IV ceturksni līdz 17. oktobrim vai arī līdz 17. janvārim ienākumu prognozi par visu kalendāro gadu. Gadījumos, kad pašnodarbinātais vienlaikus ir bijis arī darba ņēmējs, tas būs jāizdara 15 dienu laikā pēc darba ņēmēja statusa zaudēšanas.

Pašnodarbinātie, kuri neiesniedz VID ienākumu prognozi un kuru ienākumi (mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam – apgrozījums) nesasniedz minimālo obligāto iemaksu objektu, veiks minimālās obligātās iemaksas no faktisko ienākumu un minimālā obligāto iemaksu objekta starpības.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) reizi ceturksnī (līdz ceturksnim sekojošā trešā mēneša 20. datumam) aprēķinās pašnodarbinātajiem minimālās obligātās iemaksas un informēs VID. Pašnodarbinātie varēs veikt minimālo obligāto iemaksu avansu līdz trešā mēneša 23. datumam.

VSAA līdz 20. martam aprēķinās pašnodarbinātajiem minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāro gadu un informēs par to VID, bet pašnodarbinātajiem būs pienākums līdz kārtējā gada 23. jūnijam veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāro gadu.

 

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists