2024. gada 24. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Pieņemti lēmumi par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītojamajiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

Par Smiltenes novada domes 2020. gada 2. aprīļa lēmuma Nr. 252 “Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā” grozījumu

Dome 2020. gada 2. aprīlī pieņēma lēmumu, ar kuru noteica kārtību, kādā tiek nodrošināta ēdināšanas pakalpojuma sniegšana izglītojamajiem Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēs.  Grozījumi tika veikti, lai precizētu un noteiktu vienādu lēmumu piemērošanu visās pašvaldības izglītības iestādēs, kas nodrošina izglītojamajiem ēdināšanas pakalpojumu valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā attālinātā mācību procesa ietvaros.

Ar pieņemto lēmumu variet iepazīties ŠEIT. 

Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Smiltenes novada speciālās pamatskolas izglītojamiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

Ministru kabinets 2020. gada 16. aprīlī izdeva rīkojumu Nr. 170, kas groza Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu“, papildinot to ar 4.3.4 apakšpunktu, un nosakot atsevišķu kārtību speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas izlietojumu par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija.

Smiltenes novada dome nolemj valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā noteikt kārtību, kādā Smiltenes novada speciālā pamatskola nodrošina Smiltenes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem izglītības iestādes izglītojamajiem ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu.

Ar pieņemto lēmumu variet iepazīties ŠEIT.

Linda Beitika

Smiltenes novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste