2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Pirmo reizi Smiltenes novadā sveic pašvaldības atzinības konkursa “Smiltenes novada jaunietis” laureātus

2023. gada 5. decembrī Smiltenes Kultūras centrā pirmo reizi Smiltenes novadā tika sveikti pašvaldības atzinības konkursa “Smiltenes novada jaunietis” laureāti – novada jaunieši, kas ar savu darbību rāda priekšzīmi, iesaistās jaunatnes darba īstenošanā, veicina sabiedrības labklājību un iesaisti sabiedriskajā dzīvē. Tika pasniegti arī Smiltenes novada gada brīvprātīgā darba apliecinājumi.

Atzinības piešķir par personisko izaugsmi un ieguldījumu Smiltenes novada labā, kas izpaužas caur līdzdalību kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā jomā. Konkursam varēja nominēt jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Smiltenes novadā vai mācās novada izglītības iestādēs. 

“Liels prieks! Paldies organizatoriem, kas atrada veidu, kā pateikt paldies jauniešiem par viņu ieguldījumu. Bez aktīviem jauniešiem mūsu pagastos noteikti nebūtu nekādas attīstības un tālākas izaugsmes. Paldies visiem tiem, kas iesaistās un aktīvi darbojās pasākumos un citās aktivitātēs,” atzina Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš.

Svinīgajā sarīkojumā tika sumināti 8 jaunieši un pasniegti 7 brīvprātīgā darba apliecinājumi.

“Gada jaunietis kultūrā 2023” atzinība pasniegta Madarai Podniecei par personisko izaugsmi, ieguldījumu un līdzdalību kultūras jomā, popularizēšanu un sabiedrības iesaistīšanu.

“Gada jaunietis sportā 2023” atzinība pasniegta Ilgvaram Caunem par personisko izaugsmi, ieguldījumu un līdzdalību sporta jomā, popularizēšanu un sabiedrības iesaistīšanu.

“Gada jaunietis skolā 2023” atzinība pasniegta Agnetei Esmeraldai Laucei par personisko izaugsmi, ieguldījumu un līdzdalību skolas dzīves kvalitātes uzlabošanā, atbalstu pasākumu organizēšanā un vienaudžu iesaistīšanu.

“Gada jaunietis skolā 2023” (vecuma grupa no 17 gadiem) atzinība pasniegta Sindijai Jirgensonei par personisko izaugsmi, ieguldījumu un līdzdalību skolas dzīves kvalitātes uzlabošanā, atbalstu pasākumu organizēšanā un vienaudžu iesaistīšanu.

“Gada jaunietis pagastam 2023” atzinība pasniegta Dārtai Elīzai Bērziņai par personisko izaugsmi, ieguldījumu un līdzdalību pagasta attīstībā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstu pasākumu organizēšanā un sabiedrības iesaistīšanu.

“Gada jaunietis novadam 2023” atzinība pasniegta Esterei Grandavai par personisko izaugsmi, ieguldījumu un līdzdalību novada attīstībā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstu pasākumu organizēšanā un sabiedrības iesaistīšanu.

“Gada iedvesmotājs 2023” atzinība pasniegta Martai Kalniņai par personisko izaugsmi, ieguldījumu un līdzdalību novada pasākumu popularizēšanā, vienaudžu iesaistīšanu pasākumos un motivēšanu sasniegt augstākas personiskās virsotnes.

“Gada jauniešu neformālā grupa 2023” atzinība pasniegta Palsmanes pamatskolas pašpārvaldei par ieguldījumu un līdzdalību skolas vides un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā arī par dalību projektos, pasākumos un konkursos.

Atzinības konkursa vērtēšanas komisija izmantoja doto iespēju piešķirt veicināšanas balvu Tīnai Riekstai par personisko izaugsmi un  ieguldījumu sabiedrības labā.

Brīvprātīgā darba popularizēšana ir viens no jaunatnes darba veidiem, kā veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrības labā. Tas ir arī veids, kā jauniešiem gūt bezmaksas labumus – dzīves pieredzi, vērtīgu brīvā laika pavadīšanu, profesionālo pilnveidi, dalību pieredzes apmaiņas pasākumos.  “Jebkurš darbs ir pieredze, ko neviens nekad nevar atņemt, ” aicinot uz sadarbību teica Smiltenes Kultūras centra vadītāja Evija Dzvinko.

Šogad “Gada brīvprātīgais 2023”  apliecinājumu saņēma Gabriela Annija Paiķena par personisko izaugsmi, iniciatīvu un pozitīvo attieksmi, veicot brīvprātīgo darbu Smiltenes novadā.

Bronzas apliecinājumus par brīvprātīgo darbu,  kuri 2023. gadā oficiāli nostrādājuši vismaz 50 darba stundas, saņēma: 

Egija Auziņa (58 h) – ieguvusi pieredzi, prasmes un iemaņas sporta, kultūras un izklaides pasākumu plānošanā un organizēšanā, iejūtoties animatora lomā, aktivitāšu vadīšanā jauniešiem un bērniem, saimniecisko un iekārtošanas darbu īstenošanā Gaujienas jauniešu centrā.

Megija Ziemiņa (60 h) – iegūta pieredze, prasmes un iemaņas kultūras un izklaides pasākumu plānošanā un organizēšanā, dekorāciju un noformējuma veidošanā, aktivitāšu vadīšanā jauniešiem un bērniem, iejūtoties animatora lomā, saimniecisko un iekārtošanas darbu īstenošanā Gaujienas jauniešu centrā.

Arta Korobova (74 h)  – ieguvusi pieredzi, prasmes un iemaņas sporta, kultūras un izklaides pasākumu plānošanā un organizēšanā, dekorāciju un noformējuma veidošanā, aktivitāšu vadīšanā jauniešiem un bērniem, sociālo mediju publikāciju un afišu veidošanā.

Marta Kalniņa (61 h) – ieguvusi pieredzi, prasmes un iemaņas sporta, kultūras un izklaides pasākumu plānošanā un organizēšanā, dekorāciju un noformējuma veidošanā, aktivitāšu vadīšanā bērniem, jauniešiem un senioriem, saimniecisko un iekārtošanas darbu īstenošanā Gaujienas jauniešu centrā, brīvprātīgi organizējot un piedaloties valsts mēroga orientēšanās un skriešanas sacensībās.

Gabriela Annija Paiķena (74 h) – ieguvusi pieredzi, prasmes un iemaņas sporta, kultūras un izklaides pasākumu plānošanā un organizēšanā, dekorāciju un noformējuma veidošanā, aktivitāšu vadīšanā jauniešiem un bērniem, saimniecisko un iekārtošanas darbu īstenošanā Gaujienas jauniešu centrā.

Juris Ozols (98 h) – ieguvis pieredzi, prasmes un iemaņas saimnieciska un tehniska rakstura darbos Latvijas mēroga sporta pasākumā “Vaidavas kauss 50”.

Kā ķirsītis kūciņai pasākuma noslēgumā uzstājās improvizācijas teātra “Spiediens” pārstāvji Gatis Kurzemnieks un Mārcis Viļums, kas zālē sēdošajiem lika kārtīgi izsmieties.

Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs pauda prieku par šo pasākumu: “Patiess prieks, ka Smiltenes novadā būs jauna tradīcija! Paldies jaunatnes darbiniecēm par ideju, iniciatīvu un izpildījumu. Paldies pašvaldībai, kas atbalsta šādus pasākumus. Nekas nav iespējams bez jums jaunieši. Mūsu mērķis ir radīt labu vidi, pateicīgu augsni tam, ka jūs esiet piesaistīti šeit – Smiltenes novadā, ka jums ir piederības sajūta pie mums. ”

Paldies nodibinājumam “Alūksnes un Apes novada fonds” par atbalstu un iespēju veikt ziedojumu programmā “A un A novada jaunie talanti” projektā “Smiltenes jauniešu gada balva”.  Pateicoties ziedotājiem SIA “AL Mežs”, SIA “Saukas kūdra”, ZS “Kalnarušķi”, SIA “Lauku apgāds un meliorācija”, SIA “TTR Company”, laureātiem bija iespēja pasniegt naudas balvas 50 EUR apmērā.

Šis pasākums apliecināja to, ka jaunieši var.  Jo vairāk darīsim, jo vairāk izdarīsim!

Foto: Nauris Slokenbergs

Informāciju sagatavoja: Madara Tjukša, Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas speciāliste