2021. gada 3. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Projekta “Aktīvs iedzīvotājs – Attīstītai Eiropai” pasākumi

20.jūlijā Līvānu novada Kultūras centrā norisinājās konference “Aktīva un demokrātiska sabiedrība – Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības pamats”, kurā piedalījās arī Smiltenes novada domes pārstāvji.  

Konferenci atklāja Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs, un Andris Kužnieks, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vietas izpildītājs. Konferences laikā sadarbības partneri dalījās ar savu pieredzi:

  • “Kā ES projekti uzlaboja demokrātisko iesaisti un pilsonisko līdzdalību” – Tarnowo Podgorne pašvaldības pieredze;
  • “Veiksmīga komunikāciju ar sabiedrību” – Ukmerģes pašvaldības pieredze;
  • “Sabiedrības līdzdalības iespējas” – Smiltenes pašvaldības pieredze;
  • “Biedrība “Baltā māja” veiksmes pietura katram!” – biedrības “Baltā māja” pieredze;
  • “Līvāni – aktīva pašvaldība aktīviem iedzīvotājiem” – Līvānu novada pašvaldības pieredze.

Projekta dalībnieki izteica savus viedokļus un sniedza praktiskus ieteikumus sabiedrības līdzdalības paaugstināšanai, kā arī norisinājās tematiskās diskusijas par dažādu sabiedrības grupu līdzdalības paaugstināšanu pašvaldībās, mūsdienīgiem komunikācijas kanāliem un metodēm, sabiedrības līdzdalību un sadarbību ar vietējā, nacionālā un Eiropas līmeņa institūcijām fondu apguvē.

Konference norisinājās projekta “Aktīvs iedzīvotājs – Attīstītai Eiropai” ietvaros, kur sadarbības partneri  ir no Lietuvas (Ukmerģes pašvaldība), Polijas (Tarnowo Podgórne pašvaldība), kā arī Smiltenes pašvaldība un vadošais partneris – Līvānu pašvaldība.

Kopējās projekta izmaksas ir 7560,00 euro, no kurām Eiropa pilsoņiem finansējums– 7560,00 euro.

ES programmas “Eiropa pilsoņiem” mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, rosinot debates par Eiropas Savienībai aktuāliem jautājumiem vietējā, reģionālā un starptautiskā – dalībvalstu – līmenī. Radīt apstākļus, kas nodrošina iedzīvotājiem iespējas piedalīties Eiropas Savienības politikas veidošanas procesos, stiprināt solidaritāti Eiropas pilsoņu vidū, kā arī nodrošināt to, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, to biedri un jebkurš sabiedrības loceklis tiek iesaistīts Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē.

Aiga Balule
Līvānu novada domes
Projektu un attīstības speciāliste

Ieva Dille
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider