2023. gada 3. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Projekta “Green palette V.2.0” ietvaros Smiltenē aizvadīts seminārs par vides pārvaldību un ūdenstilpju apsaimniekošanu

2023. gada 10. augustā projekta “Green palette V.2.0” ietvaros partneri – Smiltenes, Balvu, Rēzeknes un Ludzas novadu pašvaldības, kā arī biedrības “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” pārstāvji tikās seminārā Smiltenē, lai apspriestu vides pārvaldību un ūdenstilpju apsaimniekošanu. Semināru rīkoja Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa, uzņemot projekta partnerus Smiltenes vidusskolā.

Semināra pirmajā daļā norisinājās Baibas Witajewska-Baltvilkas lekcija par vides politiku, tās tendencēm un nākotnes perspektīvām Eiropas Savienības politikas plānošanas programmā. Pētniece stāstīja par dažādiem izaicinājumiem klimata jautājumu saskarsmē ar politiku. Interaktīvajā diskusijā tika spriests par sabiedrības uzticēšanos zinātnei vides jautājumos, par populisma ietekmi uz iedzīvotāju uzskatiem par klimata pārmaiņām un citiem politiskiem apsvērumiem, kas šobrīd rada izaicinājumus vides jomā. Noslēgumā visi klātesošie tika iesaistīti radošā darbseminārā, kurā tika radītas idejas populistisku politisko spēku vēstījumiem vides jautājumos, lai radītu priekšstatu par to, cik vienkārši vai sarežģīti ir ar populistiskiem lozungiem uzrunāt iedzīvotājus, kuriem šī tēma rūp.

Turpinājumā sekoja Līvas Kreisleres lekcija par alternatīvu skatījumu uz vidi un netradicionālām metodēm pilsoniskās iesaistes palielināšanai pašvaldībās. Arhitekte pamatā sniedza padomus un dalījās ar pieredzi, kā kultūrplānošanas metodes pielietot, plānojot ūdenstilpju apsaimniekošanu, kā arī sniedza vairākas interesantas idejas kartēšanai, dalījās ar dažādiem piemēriem, kā veicināt iedzīvotāju iesaisti pilsētvides plānošanā, kā būtisku aspektu atzīmējot iespēju vietējai kopienai justies piederīgai, iesaistītai jaunu objektu, vērtību veidošanas procesos, lai rastos saikne un piederības sajūta. Noslēgumā ikviens iesaistījās radošā darbnīcā, sagatavojot un pārējiem partneriem prezentējot savas pilsētās vides vērtības – raksturīgos materiālus, smaržas, problēmas u.c., lai pārējiem uzburtu ainu par savu pārstāvēto pilsētu, tās īpašajām iezīmēm un veidolu.

Semināra noslēgumā sekoja izzinoša pastaiga pa Smiltenes pilsētu, kuras laikā tika iztirzāta Smiltenes novada pašvaldības pieredze ezeru apsaimniekošanā. Pašvaldības pārstāvji vēstīja par Vidusezeru Smiltenē, kas kalpo kā interesants piemērs inovatīvai pieejai ezera attīrīšanā. Partneriem tika sniegtas vērtīgas rekomendācijas, kā labāk rīkoties, attīrot ezerus, balstoties uz Vidusezera attīrīšanas laikā gūtajām mācībām.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu projekta LVIII-058 Green palette v.2.0 ietvaros. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste