2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Publisko pakalpojumu sniedzēji un iestādes aicināti piedalīties aptaujā par inovāciju ieviešanu publisko pakalpojumu sektorā

Smiltenes novada pašvaldība aicina publisko pakalpojumu sniedzējus, sabiedriskos pakalpojumus administrējošās iestādes – administratorus un sabiedrisko pakalpojumu speciālistus valsts dienestos, piedalīties pētījumā par problēmjautājumiem inovāciju jomā publisko pakalpojumu sektorā, aizpildot aptauju zemāk redzamajā saitē līdz 2024. gada 19. janvārim.

Aptaujas mērķis ir veicināt izpratni par grūtībām un izaicinājumiem publisko pakalpojumu sektorā, apzināt profesionālo pieredzi un panākt plašu ģeogrāfisko pārstāvību, galvenokārt koncentrējoties uz Baltijas reģionu. Aptauja ir anonīma un visas sniegtās atbildes ir stingri konfidenciālas.

Par projektu

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā partneriem – Lapēnrantas-Lahti Tehnoloģiju universitāti (Somija), uzņēmumu AR-GO lab Oy (Somija), Mazovijas attīstības aģentūru (Polija), Kauņas zinātnes un tehnoloģijas parku (Lietuva) uzsākusi īstenot projektu “Enabling better public services in BSR with immersive, intelligent and innovative solutions” (latviski – Labāku sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana Baltijas jūras reģionā ar visaptverošiem, inteliģentiem un inovatīviem risinājumiem), akronīms – “3I solution for PS”. Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.- 2027. gadam (turpmāk – Programma).

“3I solution for PS” projekts ir vērsts uz inovāciju pārvaldības praksi Baltijas jūras reģionā, pilotējot paplašinātās realitātes tehnoloģiju ieviešanu, sniedzot pozitīvus un izmērāmus rezultātus investīciju piesaistei. Projekta ietvaros tiks izstrādāts ceļvedis veiksmīgai inovāciju vadībai publiskajā sektorā un īstenots apmācību kurss.

Vairāk informācija par projektu pieejama https://interreg-baltic.eu/project/3i-solutions-for-ps/

Par aptauju

Lai veiksmīgi virzītos uz projekta mērķu sasniegšanu, projekta vadošais partneris Lapēnrantas-Lahti Tehnoloģiju universitāte (Somija) veic pētījumu ar mērķi noteikt galvenos problēmjautājumus inovāciju jomā publisko pakalpojumu sektorā. Balstoties uz šo pētījumu, tiks izveidoti papildu materiāli un ziņojumi, lai palīdzētu speciālistiem veiksmīgāk strādāt pie inovāciju ieviešanas.

Saite uz aptauju šeit: https://link.webropol.com/s/surveyfor3IsolutionsforPS

Kontaktinformācija

Ja ir kādi jautājumi par pētījumu, vai vēlaties saņemt papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar Katriin Vannik [email protected] vai  Anna Kruzenstern [email protected] (angļu val).

Ja vēlaties sazināties latviešu valodā, lūgums rakstīt Vitai Grigulei uz e-pastu [email protected].

Attīstības un plānošanas nodaļa