2023. gada 2. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Raunas pagasta iedzīvotāji šaurā lokā diskutē par nākotnes iecerēm

Ceturtdien, 2023. gada 5. oktobrī, norisinājās Smiltenes novada pašvaldības vadības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem Raunā. Sanāksmē piedalījās četri iedzīvotāji, taču nelielajā pulkā tika saturīgi spriests par aktuālo pagastā.

Šajā sanāksmē pašvaldības pārstāvju bija krietni vairāk nekā iedzīvotāju. Uz tikšanos bija ieradies Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, izpilddirektors Andris Lapiņš, viņa vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe, Raunas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Zūdiņa un domes deputāti – Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants un Andris Abrāmovs. Iedzīvotājus informēt bija ieradies arī Raunas pagasta saimniecības vadītājs Andris Soboļevs, kā arī Raunas muzeja vadītāja Ieva Plētiena un Raunas kultūras centra vadītāja Linda Vecgaile.

Neformālā gaisotnē iedzīvotāji tika iepazīstināti ar Smiltenes novada pašvaldības un Raunas pagasta budžetu 2023. gadam, aktualitātēm, investīciju objektiem un iespējām piesaistīt pašvaldības finansējumu dažādu iniciatīvu īstenošanai. Stāstījumu papildināja Raunas muzeja vadītāja Ieva Plētiena, sniedzot paplašinātu ieskatu pagastā īstenoto projektu aktivitātēs. I. Plētiena ziņoja, ka, pateicoties pārrobežu sadarbības projektam “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā, LV – RU”, Raunas pilsdrupās veikta pilsdrupu konservācija un ierīkoti interaktīvi stendi.  Savukārt saistītā projekta “ZE RUNRARO” ietvaros tiek īstenots plašs klāsts dažādu kultūras aktivitāšu – sarūpētas materiālas vērtības, piemēram, stendi, brošūras, kā arī veiktas aktivitātes Raunas popularizēšanai un attīstībai. Nesen, piemēram, publikācija par Raunas pilsdrupām ievietota nacionālās aviokompānijas “AirBaltic” lidojumu žurnālā “Baltic Outlook”, kur ar to varēja iepazīties plašs lasītāju loks, bet drīz sekos publikācija žurnālā “Ieva”.

Par nozīmīgo iedzīvotājus informēja Raunas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Zūdiņa. Starp pašlaik aktuālajām tēmām – teritorijas uzturēšanas, kopšanas darbi un to apjoms, darbinieku skaits Raunas pagastā, tāpat arī ieguldījumi ceļu ikdienas un ārkārtas uzturēšanas darbos un citi. Runājot par pozitīvo, L. Zūdiņa iepriecināja, ka pavasarī apmeklētājus sagaidīs atjaunotā Raunas Staburaga infrastruktūra – iepriekš ziņots, ka dabas objektā bojājumu dēļ bija slēgtas kāpnes, taču pēc veiktajiem darbiem gaidāmas skaistas pārmaiņas, kas lieliski papildinās ainavu. Tāpat izskanēja pateicība I. Plētienai par neatlaidīgo darbu, saglabājot Raunas pilsdrupas, un arī iedzīvotājiem, kas aktīvi darbojas pagasta dzīves pilnveidošanā. Pirms tikšanās pagasta pārvaldes vadītāja bija saņēmusi divus jautājumus, uz kuriem bija sagatavotas atbildes. Iedzīvotāji bija interesējušies par kārtību, kādā tiek apsaimniekotas daudzdzīvokļu mājas un, kas ir atbildīgs par dzīvokļu un mājas komunikācijām, ja konstatēts, ka atsevišķi daudzdzīvokļu mājas dzīvokļi pie centralizētās siltumapgādes pieslēguši ūdens sildītājus. Uz jautājumu sniegta atbilde, ka pašvaldība nesniedz namu apsaimniekotāja pakalpojumus, situācijas risināšanai ieteikts dzīvokļu īpašniekiem izvēlēties atbilstošāko namu apsaimniekotāju, kas parūpēsies par mājas iedzīvotāju interesēm un vajadzībām. Otrais jautājums tika saņemts par apkures rēķina atspoguļojumu, iedzīvotājam nebija skaidrs, kāpēc rēķinā neparādās katra dzīvokļa kvadrātmetri. Sniegts skaidrojums, ka rēķinā iekļaujamo informāciju visā Latvijā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, kuros paredzēts uzrādīt patēriņa apjomu megavatstundās, pašvaldības lietotajā grāmatvedības programmā nav iespējas ievadīt kvadrātmetrus un to uzrādīšanai arī nav nepieciešamības, jo tas neietekmē aprēķinu.

Par nākamā gada prioritātēm informēja pašvaldības izpilddirektors Andris Lapiņš. Kā nozīmīgākos virzienus 2024. gadā izpilddirektors minēja dažādu būtisku ieceru īstenošanu Eiropas fondu projektu ietvaros, skolu tīkla sakārtošanu, energotaupības pasākumu veikšanu, sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī izaicinājumu – darbinieku algu fonda pieaugumu saistībā ar minimālās algas likmes celšanos.

Turpinājumā – diskusija par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem. Sanākušos interesēja, cik pagastos šobrīd vairs nav nevienas izglītības iestādes, jautājuma ierosinātāju māca bažas, ka bez izglītības iestādes pagasts nav pilnvērtīgs. Konstruktīvā diskusijā uz šo jautājumu sniegts atbilžu kopums: šobrīd divos pagastos – Drustos un Virešos –  neatrodas neviena izglītības iestāde, jo pēdējo gadu laikā bija ļoti mazs skolēnu skaits. Tāpat secināts, ka arī paši vecāki nereti izvēlējušies bērnu vest uz citām skolām. Pārdomas raisa arī pārējo izglītības iestāžu nākotne, ņemot vērā zemo dzimstības līmeni novadā.

Tāpat kāds iedzīvotājs interesējās, vai arī turpmāk tiks organizētas “Senioru akadēmijas” nodarbības, atzinīgi novērtējot vērtīgo mūžizglītības iespēju. Interesenti iepriecināti, ka saistībā ar lielo iedzīvotāju interesi – “Senioru akadēmija” tiks organizēta arī turpmāk.

Diskusijā izskanēja jautājums arī par pašvaldības kredītprocentiem, saņemot atbildi, ka šogad to apjoms pieaudzis teju desmit reizes un arī nākotnē gaidāms to kāpums. Jāatzīmē, ka pašvaldība atbildīgi izturas pret saistībām un aktīvi seko līdzi optimālai izdevumu plūsmai.

Tāpat aktualizēts jautājums par autoceļa Rauna-Valmiera stāvokli. Pašvaldības vadība aktīvi strādā, lai šo jautājumu risinātu, un sarunas tiks turpinātas arī ar jauno Satiksmes ministru, argumentējot ceļa posma uzlabojumu nepieciešamību. Edgars Avotiņš viesa cerību, ka ceļam ir sakārtota nesošā kārta, kas, gadījumā, ja izdotos panākt uzlabojumu veikšanu, ievērojami samazinātu remontdarbu izmaksas.

Pēc jautājuma, ko pagastā būtu nepieciešams attīstīt, iedzīvotājs uzsvēra – skeitparku jauniešiem. Iepriekš ziņots, ka līdzšinējais skeitparks Raunā tika demontēts tā bīstamā stāvokļa dēļ. L. Zūdiņa informēja, ka bijušas sarunas ar jauniešiem par skeitparka attīstību, nonākot pie secinājumiem, ka līdzšinējais asfalta segums paredzētajām aktivitātēm nav piemērots, būtu nepieciešams izveidot piemērotu segumu un formu pamatam, jāaplēš tā izmaksas un iespējamie finansēšanas avoti.

Pateicamies par silto uzņemšanu Raunā un aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, piedaloties šogad pēdējās paredzētajās sanāksmēs, kas notiks 17. oktobrī Trapenē un 31. oktobrī Virešos.

Prezentācijas un atskatus no visām aizvadītajām sanāksmēm var aplūkot ŠEIT.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste