2024. gada 19. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Raunas pamatskolas pirmsskolas programmas realizācijas vietā Launkalnē aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU uz noteiktu laiku 

Raunas pamatskola

 reģistrācijas Nr. 4412903467

aicina pieteikties darbā 

Raunas pamatskolas pirmsskolas programmas realizācijas vietā Launkalnē

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU 

 (profesijas kods 2342 01

(pilna slodze)

uz noteiktu laiku

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • atalgojumu 1526,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi; 
 • profesionālo prasmju pilnveidošanās iespējas;
 • iespēju realizēt savas idejas;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

Amata pienākumi:

 • organizēt mācību procesu, īstenojot pirmsskolas izglītības vadlīnijas;
 • plānot un vadīt rotaļnodarbības, sniegt atbalstu izglītojamajiem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām;
 • veidot attīstošu mācību vidi un metodiskos materiālus;
 • atbildēt par izglītojamo dzīvību un veselību, nodrošinot izglītojamo drošību;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem, grupas un iestādes personālu u.c. 

Prasības pretendentiem:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • spēja plānot, vadīt un analizēt savu darbu, sagatavot darbam nepieciešamo dokumentāciju;
 • prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • komunikācijas un sadarbības prasmes.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, 
 • valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja nepieciešams);

Izskatīsim arī studentu pieteikumus, kuri mācās par pirmsskolas  izglītības skolotāju.

Darba vietas adrese: Līvu iela 5, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads

Ja arī Tu vēlies būt daļa no mūsu atsaucīgās un uz izaugsmi vērstās komandas līdz 2024. gada 24. maijam (ieskaitot) iesniedz nepieciešamos dokumentus:

 • sūtot  uz e-pastu: [email protected] ar norādi „Pirmsskolas izglītības skolotājs” vai 

Tālrunis informācijai: Direktore Agnese Rode-Danšina, 29445397

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Raunas pamatskola  informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.