2024. gada 24. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Ražīgā diskusijā uzbur vīziju par nākotnes Jāņukalnu

2023. gada 18. jūlijā, Smiltenes kultūras centra mazajā zālē virmoja entuziasms, radošums, domu apmaiņa – norisinājās darbseminārs par Jāņukalna attīstību. Tajā piedalījās Smiltenes novada pašvaldības vadības pārstāvji, vairāki domes deputāti, kultūras jomas darbinieki un aktīvie iedzīvotāji.

“Tie, kas dzīvo Smiltenē vai ir ar to saistīti, zina, ka Jāņukalns ir pilsētas simbols, tāpēc tas bija, ir un būs. (..) Mēs vēlamies, lai tā nav tikai “lipināšana”, kad nomainām salauztos dēļus vai salabojam soliņus – jābūt lielākam mērķim, konceptam un domu lidojumam, lai padarītu šo vietu daudzfunkcionālu un pieejamu pilsētas iedzīvotājiem un visiem,” klātesošos uzrunāja pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš.

Darba process notika trīs daļās, no kurām pirmajā vairāk nekā 20 klātesošo dalījās savās sajūtās, asociācijās un atmiņās par Jāņukalnu. Otrajā daļā, darba grupas meklēja un prezentēja citus līdzīgus objektus Latvijā un arī ārvalstīs – veiksmīgus un nepilnīgus piemērus, no kuriem iedvesmoties vai gūt vērtīgas mācības. Trešais darba uzdevums bija radīt reālu vīziju par Jāņukalnu nākotnē – definēt tā funkcijas, ieskicēt apbūvi un prognozēt potenciālo kultūras piedāvājumu četros gadalaikos.

Klātesošajiem Jāņukalns un tā estrāde visbiežāk asociējas ar bērnības un jaunības atmiņām, ballēm, brīvdabas teātra izrādēm un koncertiem, atpūtas vietu, Smiltenes pilsētas atpazīstamības zīmi. Jau tagad iezīmējās arī  vairāki attīstības virzieni – mūzikas un mākslas skola, estrāde, parks ar piknika, bērnu rotaļu un privātu pasākumu norises zonu, kas iekļaujas skaistajā, unikālajā Jāņukalna ainavā. Detalizētāks ziņojums par darbsemināra rezultātiem būs pieejams tuvākajā laikā – lūdzam sekot informācijai www.smiltenesnovads.lv.

“Mēs apkoposim līdzīgās un atšķirīgās idejas, no kā veidosim darba uzdevumu metu konkursam. Par funkcijām kopumā ir skaidrs, bet vēl kopā ar kultūras jomas speciālistiem jādefinē darba uzdevuma tehniskie aspekti,” tālāko rīcības gaitu skaidro Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš Ulāns. Priekšlikumus un idejas Jāņukalna teritorijas attīstībai ikviens var iesūtīt vēl līdz 28. jūlijam uz e-pastu [email protected]

Pateicamies ikvienam par veltīto laiku, iesaistīšanos un drosmi klātienē dalīties ar savām idejām un ierosinājumiem! Paldies arī darbsemināra moderatoram Neilam Balgalim par sarunas rosināšanu un uzturēšanu!

 

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības zīmolvedības un mārketinga speciāliste