2024. gada 19. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Sākušies energoefektivitātes pasākumu īstenošanas būvdarbi Raunas pamatskolā

Smiltenes novada pašvaldība turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā” 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Raunas pamatskolā, tādējādi samazinot ikgadējo primārās enerģijas patēriņu un sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu. Projekta realizācijas rezultātā uzlabosies arī ēkas tehniskais stāvoklis un tiks rasts sociāli ekonomisks ieguvums, jo tajā būs komfortabli strādāt gan darbiniekiem, gan uzturēties skolēniem.

Projekta ietvaros, atbilstoši veiktajam energosertifikātam, ir plānots veikt energoefektivitātes pasākumus skolas ēkā – norobežojošo konstrukciju siltināšanu, logu, durvju nomaiņu un atjaunojamo energoresursu iekārtu (saules paneļu) uzstādīšanu, iekštelpu apgaismojuma armatūru nomaiņu.

Būvprojektu „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā” izstrādāja un autoruzraudzību veiks SIA „KPB PROJEKTĒTĀJS.LV”. Līgums par būvdarbu veikšanu noslēgts ar SIA „Ozolmājas” par piedāvāto līgumsummu 572 835,15 EUR bez PVN. Būvuzraudzību veiks SIA „Marčuks”, līgumsumma 6 318,00 EUR bez PVN.

Pašlaik tiek veikti darbi pie ēkas cokola sagatavošanas siltinājuma ierīkošanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 895 252,86 EUR, no kurām  kopējās attiecināmās izmaksas ir 877 874,05 EUR, Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 152 358,31 EUR (21% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) un ārpus projekta izmaksas 17 378,81 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2025.gada 31.decembrim.

Informāciju sagatavoja Attīstības un plānošanas nodaļa