2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās pieteikšanās atbalstam Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem

Ar 1. martu stājies spēkā nolikums “Par Smiltenes novada pašvaldības atbalstu Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem” (turpmāk – nolikums), kas nosaka Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kārtību, kādā pašvaldība piešķir finansējumu Sosnovska latvāņa (turpmāk – latvānis) izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai.

Atbalstam varēs pieteikties:

 1. fiziskas vai juridiskas personas, kuru zemes īpašumi atrodas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, un uz kuru zemes īpašuma ir fiksēta latvāņa izplatība vismaz 0,1 ha platībā;
 2. īpašnieks, kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par tā īpašumā esošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Smiltenes novadā vai citu neizpildītu finanšu saistību pret pašvaldību;
 3. īpašnieka zemes vienība ir reģistrēta Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē. Iesniegums reģistrācijai šeit, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Finansējuma apjoma apmērs:

 1. ne vairāk kā 100 EUR uz 1 ha zemes platības, kas ir invadēta ar latvāni pirmajā gadā;
 2. ne vairāk kā 90 EUR uz 1 ha zemes platības, kas ir invadēta ar latvāni otrajā gadā;
 3. ne vairāk kā 80 EUR uz 1 ha zemes platības, kas ir invadēta ar latvāni trešajā gadā,
 4. ne vairāk kā 70 EUR uz 1 ha zemes platības, kas ir invadēta ar latvāni ceturtajā gadā;
 5. ne vairāk kā 60 EUR uz 1 ha zemes platības, kas ir invadēta ar latvāni piektajā gadā.

Atbalsta pieteikumu būs jāiesniedz, aizpildot pieteikuma veidlapu un karti Valsts augu aizsardzības dienesta datu bāzē (https://karte.vaad.gov.lv/)  esošo informāciju par uzmērīto ar latvāni invadēto teritoriju, kur norādīta īpašuma piederība un invadētās teritorijas lielums hektāros, kurā ir iezīmēta invadētā teritorija.

Pieteikumu iesniegšana līdz katra gada 30. aprīlim:

 1. papīra formā pašvaldības Klientu apkalpošanas centros, pagastu pārvaldēs;
 2. pa pastu, nosūtot to uz pašvaldības juridisko adresi – Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV – 4729;
 3. elektroniskā formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un sūtot uz e-pastu: [email protected].

Iesniegtos atbalsta pieteikumus apkopos un to atbilstību nolikumam izvērtēs komisija. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu komisija pieņem līdz katra gada 30. jūnijam, izvērtējot iesniegtos dokumentus. Finansējumu izmaksās līdz katra gada beigām, pamatojoties uz komisijas atzinumu, kurā uz apsekojuma līdz latvāņu veģetācijas sezonas beigām pamata izvērtētas veiktās darbības latvāņu ierobežošanā.

Nolikums pieejams šeit. 

 

Informāciju sagatavoja:

Sallija Lakina,

vides pārvaldības speciāliste