2024. gada 19. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Sanāk talkot Smiltenes novadā!

2024. gada 27. aprīlī visā Latvijā norisināsies ikgadējā Lielā talka – akcija, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Aicinām iesaistīties kādā no Smiltenes novadā organizētājām publiskajām talkām vai darboties individuāli, lai vide mums apkārt kļūst arvien tīrāka, zaļāka, ilgtspējīgāka!

Sanāk talkot kopā!

 • Bilskas pagasts

20. aprīlis plkst. 10.00

Bilskas pagasta pārvalde sadarbībā ar biedrību “Mēru muižas attīstībai” rīkos Mēru muižas parka sakopšanu. Talkā ne tikai saposīs muižas apkārtni, bet arī spriedīs par īpašuma attīstības iespējām, būs pieejama ziedojumu kastīte, noslēgumā – sarunas pie sildošas zupas. Līdzi jāņem cimdi, grābeklis, lāpsta un/vai ķerra.

27. aprīlī plkst. 10.00

Ikviens ir aicināts uz kopīgu talkošanu pie Bilskas ezera, kur tiks turpināti iepriekšējos gados uzsāktie darbi.

Talkas organizatore: Linda Karlsone, Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja, [email protected], tālrunis 29189126.

 • Brantu pagasts

27. aprīlis

Brantu pagasta ļaudis aicināti talkot individuāli, par to informējot pagasta pārvaldi. Informācija un maisu saņemšana, sazinoties ar talkas organizatoru.

Talkas organizatore: Liene Gūtmane, Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvaldes vadītāja, e-pasts [email protected], tālrunis 29127008.

 • Drustu pagasts

27. aprīlī plkst. 9.00

Drustos uzposīs ceļmalas un Draudzesskolas ezera malu. Tāpat plānoti sakopšanas darbi skolas teritorijā.

Talkas organizators: Jānis Sīmanis, Drustu pagasta pārvaldes vadītājs, [email protected], tālrunis 22334927.

 • Gaujienas pagasts

27. aprīlī plkst. 9.30

Ikviens ir laipni aicināts kopīgi sakopt Zvārtavas ezera apkārtni, Gaujienas dabas taku, Baznīckalnu, kā arī kapu teritoriju.

Talkas organizatore: Inguna Avota, Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja, [email protected], tālrunis 27805625.

 • Grundzāles pagasts

27. aprīlī un sev ērtā laikā

Grundzāles pagasta pārvalde aicina talkot individuāli, sakopjot savai dzīvesvietai piegulošās publiskās teritorijas – ceļmalas, mežmalas, upmalas, pieturvietas -, kā arī savu tuvinieku atdusas vietas Palsmanes, Gaujienas un Aumeisteru kapsētās. Tur brīvprātīgie aicināti uzkopt koplietošanas celiņus un citas kapiem piegulošās teritorijas. Pagasta iestāžu kolektīvi uzkopšanas darbus veiks dažādos laikos, savukārt pārvaldes darbinieki uzposīs baronu fon Vulfu kapsētu Aumeisteros. Talkas maisus var saņemt pagasta pārvaldē.

Talkas organizatore: Alda Zvejniece, Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja, [email protected], tālrunis  29449680.

 • Launkalnes pagasts

27. aprīlī plkst. 11.00

Launkalnieši aicināti kopīgi sakopt teritoriju ciema centrā pēc kūtiņas un šķūnīša nojaukšanas. Līdzi jāņem darba cimdi un labs noskaņojums. Pulcēšanās Launkalnes ciema centrā. Ikviens aicināts talkot arī individuāli, par to informējot pagasta pārvaldi! Informācija un maisu saņemšana, sazinoties ar talkas organizatoru.

Talkas organizatore: Liene Gūtmane, Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvaldes vadītāja, e-pasts [email protected], tālrunis 29127008.

 • Palsmanes pagasts

27. aprīlis

Palsmanes pagasta iedzīvotāji aicināti talkot individuāli, par to informējot pagasta pārvaldi. Informācija un maisu saņemšana, sazinoties ar talkas organizatoru.

Talkas organizatore: Tigna Podniece, Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja, e-pasts [email protected], tālrunis 29474697.

 • Raunas pagasts

27. aprīlis plkst. 10.00

Raunēnieši aicināti talkot Raunas kapos.

Talkas organizatore: Linda Zūdiņa, Raunas pagasta pārvaldes vadītāja, [email protected], tālrunis 28397062.

 • Smiltenes pilsēta

27. aprīlis plkst. 10.00

Smiltenē noritēs sakopšanas darbi Cērtenes pilskalnā, kur tiks vākti vēja un sniega lauztie koki un zari. Tāpat smiltenieši aicināti kopīgi sakopt ievērojamu personu nekoptās kapavietas pilsētas kapos.

Talkas organizatore: Una Raiskuma, Saimnieciskās nodaļas teritorijas apsaimniekošanas speciāliste, [email protected], tālrunis 28559658.

 • Trapenes pagasts

27. aprīlī plkst. 9.00

Talkotāju tikšanās – Trapenes estrādē. Paveicamo darbu sarakstā – estrādes, Absolventu birztalas, Somu kapu, “Krustceļu”, “Baložu” piemiņas vietas, teritorijas ap Upurliepu un Tinābeli sakopšana, kā arī rudzupuķu sēšana pie bijušās gāzes būdas. Notiks labiekārtošanas darbi sporta zāles teritorijā.  Talciniekiem līdzi vēlams ņemt grābekļus, darba cimdus un labu garastāvokli – aicina pagasta pārvalde! Pēc labi paveikta darba talkas vadītājs cienās ar pašgatavotu plovu.

Talkas organizators: Jānis Šepters, Trapenes pagasta pārvaldes vadītājs, [email protected], tālrunis 26177770.

 • Variņi

20. aprīlī plkst. 9.00

Variņu pagasta iedzīvotāji aicināti sakopt sava pagasta sirdi – centru un parka teritoriju.

Talkas organizators: Uldis Birkenšteins, Variņu pagasta pārvaldes vadītājs, [email protected], tālrunis 29462570.

 • Virešu pagasts

Sev ērtā laikā

Virešu pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus talkot individuāli sev ērtā laikā, sakopt savus īpašumus un tiem piegulošās teritorijas. Virešu pagasts ir bagāts ar skaistām, ainaviskām dabas teritorijām, kuras atpūtai labprāt izmanto gan iedzīvotāji, gan viesi. Šī iemesla dēļ šogad pagasta iedzīvotājus īpaši aicina doties dabā, ņemot līdzi talkas maisus un apvienojot patīkamo ar lietderīgo, pastaigas laikā savākt mežos, pļavās, upes malās izmestos/izskalotos atkritumus. Talkas maisus iespējams saņemt pagasta pārvaldē.

Talkas organizatore: Līga Ozoliņa, Virešu pagasta pārvaldes vadītāja, e-pasts [email protected], tālrunis 29489660.

Sanāk talkot individuāli!

Novadnieki, kuru dzīvesvietā netiek rīkotas publiskās talkas, aicināti talkot individuāli, sakopjot sava īpašuma teritoriju. Solo talku var reģistrēt Lielās talkas tīmekļvietnē www.lielatalka.lv. Neatkarīgi no izvēlētā talkošanas veida mērķis ir nemainīgs – tīrāka, zaļāka un ilgtspējīgāka vide mums apkārt. Tā, kurā dzīvojam te un tagad, tā, kuru mantojumā atstāsim saviem bērniem un mazbērniem. Kopā sanāk!

Lielās talkas tradīcija aizsākās pirms 15 gadiem – ar talku 2008. gada 13. septembrī, kas bija kā iedzīvotāju dāvana Latvijai tās 90. dzimšanas dienā. Tajā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē. 2024. gadā Lielā Talka notiks 27. aprīlī un Laimes koku stādīšana Pasaules talkas ietvaros – 20. septembrī.

PASĀKUMA PLAKĀTS

 

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas un mārketinga speciāliste