2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenē nosvin projekta “Vidzeme iekļauj” noslēgumu

Svinīgā un pacilātā noskaņā pirmdien, 2023. gada 11. decembrī, Smiltenes Kultūras centrā nosvinēts deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” noslēgums. Uz to bija sanākušas Smiltenes un Valkas novada ģimenes, kurās aug bērni ar invaliditāti, un ļaudis ar garīga rakstura traucējumiem.

Agrā pēcpusdienā tikās ģimenes, kurās aug bērni ar invaliditāti, lai baudītu svētku koncertu, muzicētu kopā ar bungu virtuozu Reini Reķi, saliedētos, baudītu kopā būšanu un organizatoru sagādātu pārsteigumu svētku mirkļu iemūžināšanai. Savukārt vakarpusē Smiltenes Kultūras centrā pulcējās Smiltenes un Valkas novadu ļaudis ar īpašām vajadzībām, lai iepazīstos, klausītos skaistu mūziku, iemēģinātu roku perkusiju spēlē, izdejotos un baudītu kopā būšanas prieku.

 Kopumā projekta “Vidzeme iekļauj” noslēguma svinības rīkotas piecos Vidzemes novados, tostarp arī Smiltenē. “Šodien mēs piedzīvojam, ka projekts beidzas, bet vienlaikus mums viss tikai sākas – ir pabeigts skaists sociālo pakalpojumu centrs, kur, es ceru, mēs piedzīvosim daudz šādu jauku brīžu un tikšanos,” sveicinot pasākumā sanākušās ģimenes, teica Smiltenes novada Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa.

Jau pavisam drīz, 2024. gada sākumā, Smiltenē, Dakteru ielā 14A un Dakteru ielā 14B, darbību sāks jaunuzcelts sociālo pakalpojumu centrs. Tajā būs iekļauts:

  • dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GTR);
  • specializētas darbnīcas pilngadīgām personām ar GRT;
  • dienas aprūpes centrs bērniem un sociālās rehabilitācijas centrs, kur bērni ar funkciju traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
  • grupu dzīvokļu ēku personām ar GRT Dakteru ielā 14B.

2023. gada 20. decembrī pulksten 15.00 ikviens interesents ir aicināts uz atvērto durvju dienu šajā centrā, lai sīkāk uzzinātu par tur sniegtajiem pakalpojumiem. Informācija pa tālruni 26371923 (Eva Viļķina).

Projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/049 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 5 986 545,04 EUR, no kurām īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 1 793 689,97 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums – 574 065,48 EUR un valsts budžeta finansējums  –  62 355,50 EUR.

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas un mārketinga speciāliste