2024. gada 19. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība piedāvā konsultācijas novada lauksaimniekiem par platībmaksājumu pieteikšanu atbalsta saņemšanai

Konsultācijas ikdienā ir pieejamas klātienē Raunā, iepriekš sazinoties ar uzņēmējdarbības speciālisti Initu Dzenīti un vienojoties par konsultācijas laiku. Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem šo pakalpojumu saņemt tuvāk dzīvesvietai, 2024. gada aprīlī un maijā tiks organizētas izbraukuma konsultācijas pagastu pārvaldēs. Pēc iedzīvotāju intereses un pieprasījuma var tikt organizētas papildu vizītes.

Izbraukuma lauksaimnieku konsultācijas maijā:

  • 23. aprīlī Drustos (8.00 – 17.00);
  • 25. aprīlī Smiltenē(8.00 – 17.00);
  • 7. maijā Apē (plkst. 9.00 – 12.00);
  • 7. maijā Grundzālē (plkst. 13.30 – 16.00);
  • 9. maijā Smiltenē (plkst. 9.00 – 15.00);
  • 16. maijā Smiltenē (plkst. 8.00 – 17.00).

Konsultācijām iepriekš jāpiesakās, sazinoties ar uzņēmējdarbības speciālisti Initu Dzenīti (Raunā): +371 20113942, [email protected].

Lai laicīgi iepazītos ar atbalsta saņemšanas nosacījumu jauno kārtību, tiešo maksājumu vispārīgiem nosacījumiem, ilgtspēju sekmējošo ienākumu pamatatbalstu, pārdalošo maksājumu, saistīto ienākumu atbalstu, agrovides, ekoshēmu, jauno VAAD lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēmas un mēslošanas plāna sagatavošanu tajā, labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumiem, pieteikšanās kārtību LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā, izmaiņām atbalsta samazinājuma aprēķinā, aicinām apmeklēt Latvijas Lauku konsultāciju centra rīkotos bezmaksas informatīvos seminārus.

Plašāka informācija ar skaidrojumiem par izmaiņām un noteikumiem, kā arī atbildes uz biežākajiem jautājumiem būs pieejamas tiešsaistes seminārā 19. aprīlī. Plašāka informācija šeit: https://www.lad.gov.lv/lv/jaunums/tuvojas-platibu-maksajumu-2024-gada-sezona-notiks-vebinars

 

Informāciju sagatavoja:
Modris Apsītis
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietnieks uzņēmējdarbības jautājumos