2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli zemes vienībām Dakteru ielā 2, Smiltenē un apbūves tiesību izsoli “Druvas”, Apes pagastā

Smiltenes novada pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli divām īpašuma vienībām Smiltenē un apbūves tiesību izsoli īpašumam Apes pagastā.

Smiltenes novada pašvaldība rīko 2 (divu) zemes vienības daļu nomas tiesību izsoli (katra 120m2 platībā), kas atrodas nekustamajā īpašumā Dakteru ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā ar kadastra apzīmējumu 9415 002 0314.

Nomas tiesību izsoles sākumcena: 0,55 EUR 1m2/mēnesī (nulle eiro un piecdesmit pieci centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai izsolei līdz 2023. gada 15. maija plkst. 17.00.


Smiltenes novada pašvaldība rīko zemes vienības daļas “Druvas”, Apes pagasts, Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 3625 003 0222 – apbūves tiesībai nododamā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0222 8001 ar platību 1600 m², apbūves tiesību izsoli.

Apbūves tiesību izsoles sākumcena: 719,00 EUR (septiņi simti deviņpadsmit eiro un 00 centi) gadā bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai izsolei līdz 2023.gada 15.maija plkst. 17:00

Plašāka informācija ŠEIT.

Nekustamo īpašumu nodaļa