2024. gada 24. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldības darbinieki sanāk kopā, lai vienotos “Sanāk!” idejas realizēšanā (papildināts ar video)

Otrdienas vakarā, 30. aprīlī, daudzfunkcionālajā sporta kompleksā “Teperis” pašvaldības struktūrvienību darbinieki un viņu bērni sanāca kopā, lai piedalītos novada reprezentācijas video filmēšanā. Šis video tiks demonstrēts starptautisko MTBO sacensību televīzijas tiešraižu laikā, reklamējot Smiltenes novadu, kur cilvēki sanāk, lai dzīvotu, strādātu, mācītos un atpūstos.

Šādas pasaules līmeņa sacensības Latvijā notiks pirmo reizi, un par to norises vietu izvēlēta tieši Smiltene, kur ir senas orientēšanās un velo tradīcijas. Sacensības notiks  4.-7. jūlijā daudzfunkcionālajā sporta kompleksā “Teperis”, kopumā sacensībās varētu piedalīties ap 200 līdz 250 dalībnieku no 20 līdz  25 valstīm.

Viens no reprezentācijas video kadriem ir daudzfunkcionālais sporta komplekss “Teperis”. Lai šo kadru padarītu jēgpilnāku un iespaidīgāku, vienlaicīgi nododot “sanāk!” vēstījumu, radās ideja futbola stadionā no sanākušajiem cilvēkiem izveidot šo vārdu. Tā kā video filmēšana sakrīt ar gaidāmajiem maija, tostarp, Darba svētkiem, lemts idejas realizācijā iesaistīt pašvaldības struktūrvienību darbiniekus, tādējādi viņus pirmo reizi sapulcinot vienkopus pēc administratīvi teritoriālās reformas un pasakot paldies par ieguldīto darbu novada attīstībā. Pasākumā aicinājām piedalīties visu jomu pašvaldības darbiniekus, kuri ar savu darbu veicina novada izaugsmi (administrācijas speciālisti, pagastu pārvalžu darbinieki, izglītības iestāžu pedagogi, auklītes, tehniskie darbinieki un atbalsta speciālisti, sporta, kultūras, bibliotēku, tūrisma, sociālās jomas darbinieki un kolektīvu vadītājus).

30. aprīlis izvēlēts arī tāpēc, ka tā ir saīsināta darbadiena pirms 1. maija brīvdienas. Šāda sanākšana tiek organizēta pirmo reizi pēc novadu apvienošanās, lai veidotu piederību, vienotību un sadarbību starp pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību darbiniekiem. Pašvaldībā kopumā ir 42 iestādes (~ 1180 darbinieki). Šī sanākšana bija laba iespēja, kad kopā radījām paliekošu video kadru, tādā veidā atzīmējot ikviena pašvaldības darbinieka, kas pārstāv kultūras, izglītības, sporta, sociālo, tūrisma, administrāciju vai pārvaldes, ieguldījumu pašvaldības un valsts pakalpojumu nodrošināšanā, teritorijas labiekārtošanas, attīstības veicināšanā un novada labklājības veidošanā.

Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors Andris Lapiņš, uzrunājot darbiniekus teica, ka šis beidzot ir tas brīdis, kad mēs pirmo reizi varam sanākt kopā, satikties, padalīties ar kaut ko labu, un kad tad vēl, ja ne 1. maija  – Darba svētku priekšvakarā: “Pašvaldības darbinieks ir vērtība, jo krīzes nāk un iet, bet darbinieki ir tie, kas iznes, ikdienā rūpējas, īsteno plānus un ir pašvaldības sirds. To mēs runājam ar vārdiem, bet to novērtē arī valsts mērogā. Paldies visiem par ieguldījumu!”

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš: “Pašvaldības darbinieki ir tādi paši cilvēki kā dienestos strādājošie, kuri strādā kopējās sabiedrības labā. Jūsu ieguldījums ir ļoti svarīgs novadam. Paldies visiem, kuri ļauj man lepoties ar to, ka mēs dzīvojam tik skaistā novadā un ar tik daudz darbīgiem cilvēkiem. Ja mēs tā turpināsim, tad visnotaļ mums sanāks un izdosies veidot šo novadu par tādu vietu, kur grib dzīvot teju ikkatrs Latvijas un pasaules cilvēks. Paldies un lai mums kopā sanāk!”

Novadam top arī vispārīgais reprezentācijas video par 7 būtiskam jomām – izglītību, kultūru, sportu, dabu, tūrismu, uzņēmējdarbību un ģimeni, kura filmēšana notiks līdz pat septembrim. Video tiek veidots, balstoties uz novada zīmola saukļa būtību “Smiltenes novadā sanāk!”, kas simbolizē sanākšanu vienuviet un izdošanos – cilvēki  sanāk, lai dzīvotu strādātu, mācītos un atpūstos. Cilvēki dara, tāpēc viņiem sanāk! Ja arī reizēm liekas un paši daudzas lietas nenovērtējam, nevajag baidīties un padoties pie pirmajām grūtībām, ja kaut kas arī nesanāk, ir jāturpina darīt, un sanāks! 

Paldies, ka mēs visi kopā veidojam Smiltenes novada pašvaldības komandu! Lai kopā mums sanāk radīt, darīt daudz labu un paliekošu vērtību Smiltenes novada attīstībā un iedzīvotāju  dzīves vides uzlabošanā!

FOTO

Sagatavoja:

Marita Mūze, Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītāja

Foto: J.Ūdris